Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2017

Μάρτιος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 26η ημέρα.

23,8°C την 22η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 18η ημέρα.

1,2°C την 26η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 07:34 την 26η ημέρα.

16,3°C την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 13:22 την 11η ημέρα.

10,9°C την 16η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

17,2°C την21η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

4,4°C την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,3°C.

12,3°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 04:11 την 9η ημέρα.

36mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm και σημειώθηκε στις 07:55 την 9η ημέρα.

10,5mm/hr την 9η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 112,8mm.

105mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 66mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

33,9mm την 14η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

1682

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 11:53 την 31η ημέρα.

58,7km/hr την 23η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 22,1km/h και σημειώθηκε στις 14:59 την 21η ημέρα.

24,6km/hr την 23η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,4km/h την 31η ημέρα.

4,4-10,9km/h την 23η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η BόρειαΒόρειοΔυτική (NNW).

Δυτική W

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 274,4km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

262,3km την 23η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1024,4hPa και σημειώθηκε στις 11:38 την 15η ημέρα.

1032hPa την 7η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 999,2hPa και σημειώθηκε στις 05:27 την11η ημέρα.

995,8hPa την 24η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 00:00 την 9η ημέρα.

97% την 25η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19% και σημειώθηκε στις 17:19 την 24η ημέρα.

24% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά