Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2014

Ιούνιος 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 39,9°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 27η ημέρα.

36,8°C την 24η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 05:45 την 3η ημέρα.

12,8°C την 3η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:39 την 27η ημέρα.

22,7°C την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,3°C και σημειώθηκε στις 09:09 την 3η ημέρα.

22,9°C την 13η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

16,9°C την 23η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

6,6°C την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,3°C.

24,5C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 172,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:20 την 15η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

18mm/hr την 14η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 33,3mm και σημειώθηκε στις 16:43 την 15η ημέρα.

3,9mm/hr την 14η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 71,4mm.

16,5mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 37,8mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

7,8mm την 14η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

430

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

2 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

16 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 15:06 την 9η ημέρα.

57,6km/hr την 11η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 15:13 την 9η ημέρα.

26,2km/hr την 19η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 10η ημέρα.

6,5-12,5km/hτην21η ημέρα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (Ν).

Βόρεια

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 260,1km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

298,9km την 21η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1022,3hPa και σημειώθηκε στις 08:57 την 23η ημέρα.

1017,1hPa την 6η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1006,6hPa και σημειώθηκε στις 18:03 την 19η ημέρα.

1003,5hPa την 11η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:10 την ημέρα.

95% την 13η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 10:58 την 26η ημέρα.

13% την 4η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά