Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,9°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 21η ημέρα.

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -1,6°C και σημειώθηκε στις 00:34 την 9η ημέρα.

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,6°C και σημειώθηκε στις 19:51 την 16η ημέρα.

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5,3°C και σημειώθηκε στις 12:00 την 8η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ημέρας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,2°C.

Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 16 ημέρες κάτω των 5°C.

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 22:23 την 21η ημέρα.

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6mm/hr και σημειώθηκε στις 16:46 την 25η ημέρα.

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 47,1mm.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 12,3mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 13(≥0,2mm) 5(≥2,0mm) 0(≥20mm).

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 55,1km/h σημειώθηκε στις 07:27 την 16η ημέρα.

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 28,6km/h και σημειώθηκε στις 21:21 την 7η ημέρα.

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον Ιανουάριο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,7km/h την 8η ημέρα.

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική.

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 211,4km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1034,6hPa και σημειώθηκε στις 10:19 την 3η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 997,9hPa και σημειώθηκε στις 06:13 την 26η ημέρα.

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 09:08 την 2η ημέρα.

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 13:09 την 23η ημέρα.

Ημέρες με χιονόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο (1) την 8η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά