Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2022

Οκτώβριος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,4°C και σημειώθηκε στις 16:22 την 1η ημέρα.

26,6°C την 11η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,3°C και σημειώθηκε στις 04:20 την 31η ημέρα.

9°C την 21η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 23:08 την 2η ημέρα.

17,5°C την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε στις 12:26 την 15η ημέρα.

16,4°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

14,7°C την 21η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

4,2°C την 31η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,1°C.

16,5

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 19,6°C και σημειώθηκε στις 00:28 την 2η ημέρa

20,2°C την 11η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν -3,9°C και σημειώθηκε στις 15:15 την 9η ημέρα

3,9°C την 25η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,4°C και σημειώθηκε στις 16:22 την 1η ημέρα

27,7°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 6,6°C και σημειώθηκε στις 07:01 την 31η ημέρα

7,2°C την 26η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,5°C και σημειώθηκε στις 16:22 την 1η ημέρα

26,6°C την 11η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,3°C και σημειώθηκε στις 04:20 την 31η ημέρα

8,7°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 03:06 την 15η ημέρα.

39,6mm/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3,9mm και σημειώθηκε στις 03:53 την 15η ημέρα.

6,6mm/hr την 8η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 11,1mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

27,9mm την 15η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 12mm.

62,4mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

11 8 1

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2 συνεχείς ημέρες.

9 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 56,3km/h και σημειώθηκε στις 13:00 την 7η ημέρα.

54,6km/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 25,5km/h και σημειώθηκε στις 13:00 την 7η ημέρα.

24,2km/hr την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 5,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 13km/h την 7η ημέρα.

5,1-13km/h την 2η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒόρειοδυτική NNW.

ΒόρειαΒόρειοδυτική ΝNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 312,4km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

312,8km την 2η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1029,6hPa και σημειώθηκε στις 20:39 την 17η ημέρα.

1028,7hPa την 20η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1009,6hPa και σημειώθηκε στις 16:37 την 3η ημέρα.

1004,9hPa την 12η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 18:31 την 14η ημέρα.

97% την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14% και σημειώθηκε στις 14:33 την 9η ημέρα.

20% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά