Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2018

Ιανουάριος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,8°C και σημειώθηκε στις 14:42 την 30η ημέρα.

18,5°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -0,5°C και σημειώθηκε στις 07:52 την 19η ημέρα.

-2°C την 15η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,3°C και σημειώθηκε στις 23:51 την 21η ημέρα.

9,4°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6,5°C και σημειώθηκε στις 11:21 την 24η ημέρα.

2,5°C την 31 η ημέρα.

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

18°C την 10η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,5°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

2,9°C την 23η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 9,1°C.

7°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 25,1mm/hr και σημειώθηκε στις 12:15 την 3η ημέρα.

28,8mm/hr την 16η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8,4mm και σημειώθηκε στις 10:11 την 4η ημέρα.

8,1mm/hr την 16η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 113,7mm.

68,7mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 42,6mm και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

27,6mm την 16η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(0,2mm)7(2,0mm)2(20mm).

1242

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχήςημέρες.

5 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 67,3km/h και σημειώθηκε στις 02:37 την 18η ημέρα.

50km/hr την 13η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 29,3km/h και σημειώθηκε στις 12:17 την 18η ημέρα.

25,4km/hr την 13η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,2km/h την 18η ημέρα.

5,3-13,4km/h την 16η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική-ΒόρειοΔυτική (WNW).

Βόρεια-ΒόρειοΔυτική NNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 339,9km και σημειώθηκε την 18ηημέρα.

291,4km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1032,9hPa και σημειώθηκε στις 11:31 την 28η ημέρα.

1036,9hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 996,3hPa και σημειώθηκε στις 22:40 την 17η ημέρα.

1009,6hPa την 2η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 06:12 την 1η ημέρα.

97% την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 27% και σημειώθηκε στις 16:47 την 18η ημέρα.

27% την 10η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά