Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Μέγιστες – Ελάχιστες – Τιμές Ρεκόρ – Μέσοι Όροι 2013

Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 39,1°C στις 15:16 την 28η ημέρα του Αυγούστου

Η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν -1,6°C στις 00:34 την 9η ημέρα του Ιανουαρίου

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 24,7°C στις 06:13 την 17η ημέρα του Αυγούστου

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία ήταν 5,3°Cστις 00:00 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 18,1°C την 26η ημέρα του Απριλίου

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας ήταν 1,24C την 14η ημέρα του Δεκεμβρίου

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν 17,6°C

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία ήταν 37,8°C στις 15:23 την 28η ημέρα του Αυγούστου

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία ήταν -5,3°C στις 23:02 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας ήταν 37,8°C στις 17:31 την 28η ημέρα του Αυγούστου

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας ήταν -4,2°C στις 23:02 την 8η ημέρα του Ιανουαρίου

Η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 0 ημέρες άνω των 40°C και η ελάχιστη 3 ημέρες κάτω των 0°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης ήταν 90mm/hr στις 17:10 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση ήταν 31,8mm στις 17:47 την 11η ημέρα του Νοεμβρίου

Το συνολικό ύψος βροχής ήταν 537,3mm

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 168,6mm τον μήνα Σεπτέμβριο

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής ήταν 60,6mm την 11η ημέρα του Νοεμβρίου

Ημέρες με βροχόπτωση 88(0,2mm) 52(2,0mm) 8(20mm)

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων ήταν 5 συνεχής ημέρες τον μήνα Φεβρουάριο

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας ήταν 70 συνεχής ημέρες τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο

Η μέγιστη ριπή ανέμου ήταν 61,2km/hr στις 19:01 την 14η ημέρα του Μαρτίου

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου ήταν 31,6km/hr στις 00:22 την 11η ημέρα του Δεκεμβρίου

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για όλο το 2013 ήταν 5,4km/hr

Ο υψηλότερος μέσος όρος μήνα ήταν 7,8km/hr τον μήνα Ιούλιο

Ο υψηλότερος μέσος όρος ημέρας ήταν 14,9km/hr την 19 ημέρα του Αυγούστου

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου η Βόρεια-ΒόρειοΔυτική (NNW)

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου ήταν 358,7km την 3η ημέρα του Αυγούστου

Η μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση ήταν 1035,9hPa στις 10:11 την 11η ημέρα του Δεκεμβρίου

Η ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση ήταν 1200,5hPa στις 18:30 την 14η ημέρα του Μαρτίου

1 ημέρα με χιονόπτωση για το έτος 2013

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά