Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Απριλίου 2018

Απρίλιος 2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 30,1°C και σημειώθηκε στις 14:47 την 27η ημέρα.

31,8°C την 19η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 6,6°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 3η ημέρα.

2,2°C την 2η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε στις 07:59 την 30η ημέρα.

11,8°C την 29η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17,5°C και σημειώθηκε στις 16:21 την 1η ημέρα.

14,6°C την 22η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 19,6°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

18,4°C την 2η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 5,9°C και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

5,5°C την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 17,5°C.

15,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 16,5°C και σημειώθηκε στις 11:39 την 14η ημέρα

16°C την 29η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Απρίλιο ήταν -7°C και σημειώθηκε στις 15:02 την 24η ημέρα

-6,1°C την 2η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,5°C και σημειώθηκε στις 16:58 την 27η ημέρα

29,4°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε στις 06:30 την 4η ημέρα

C την 2η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 28,5°C και σημειώθηκε στις 14:47 την 27η ημέρα

28°C την 29η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 6°C και σημειώθηκε στις 06:30 την 4η ημέρα

2,2°C την 2η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 7,2mm/hr και σημειώθηκε στις 11:42 την 7η ημέρα.

32,3mm/hr την 17η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1,8mm και σημειώθηκε στις 12:03 την 7η ημέρα.

7,2mm/hr την 17η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 2,1mm και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

9,3mm την 17η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Απρίλιο ήταν 3,6mm.

18,3

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Απρίλιο 2(0,2mm) 1(2,0mm) 0(20mm).

540

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 22 συνεχής ημέρες.

13 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 14:18 την 20η ημέρα.

50km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ηταν 21km/h και σημειώθηκε στις 13:31 την 21η ημέρα.

22,9km/hr την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9km/h την 21η ημέρα.

4,2-8,4km/h την 22η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Απρίλιο η Βόρεια (N).

Βόρεια-ΒόρειοΑνατολική

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Απρίλιο ήταν 216,9km και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

201km την 22η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1022,6hPa και σημειώθηκε στις 08:04 την 19η ημέρα.

1025,3hPa την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Απρίλιο ήταν 1003,8hPa και σημειώθηκε στις 16:47 την 1η ημέρα.

1008hPa την 17η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

96% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Απρίλιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 15:02 την 24η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

17% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά