Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2019

Ιανουάριος 2018

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 14:02 την 29η ημέρα.

18,8C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -8,5°C και σημειώθηκε στις 03:49 την 9η ημέρα.

-0,5°C την 19η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 11,8°C και σημειώθηκε στις 23:59 την 29η ημέρα.

9,3°C την 21η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε στις 14:47 την 8η ημέρα.

6,5°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 20,3°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

18,4°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1,6°C και σημειώθηκε την ημέρα.

1,5°C την 24η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,8°C.

9,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10°C και σημειώθηκε στις 11:31 την 22η ημέρα

12,9°C την 8η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -10,1°C και σημειώθηκε στις 04:41 την 9η ημέρα

-8,4°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 15,9°C και σημειώθηκε στις 12:00 την 20η ημέρα

18,7°C την 30η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -12,4°C και σημειώθηκε στις 04:47 την 9η ημέρα !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

-3,5°C την 19η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 14:02 την 29η ημέρα

18,8°C την 30η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -8,5°C και σημειώθηκε στις 03:49 την 9η ημέρα

-1,6°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 03:21 την 26η ημέρα.

25,1mm/hr την 3η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 10,2mm και σημειώθηκε στις 12:59 την 25η ημέρα.

8,4mm/hr την 4η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 36,6mm και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

42,6mm την 13η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 173,4mm.

113,2

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 21(0,2mm) 12(2,0mm) 3(20mm).

1072

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 60,1km/h και σημειώθηκε στις 12:39 την 25η ημέρα.

67,3km/hr την 18η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 24,1km/h και σημειώθηκε στις 22:26 την 15η ημέρα.

29,3km/hr την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 4km/h με υψηλότερο μέσο όρο 11km/h την 15η ημέρα.

4,2 – 14,2km/h την 18η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Δυτική-Νότιοδυτική (WSW).

Δυτική-Βόρειοδυτική WΝW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 266,2km και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

339,9km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1023,8hPa και σημειώθηκε στις 10:23 την 8η ημέρα.

1032,9hPa την 28η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 991,7hPa και σημειώθηκε στις 15:21 την 25η ημέρα.

996,3hPa την 17η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 08:02 την 27η ημέρα.

96% την 1η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 15:01 την 16η ημέρα.

27% την 18η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά