Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2015

Νοέμβριος 2014

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 14:22 την 11η ημέρα.

23,5°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5,5°C και σημειώθηκε στις 07:29 την 28η ημέρα.

4,9°C την 26η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 06:06 την 22η ημέρα.

13,9°C την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε στις 13:02 την 1η ημέρα.

10,3°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,9°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

13,9°C την 17η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

2,5C την 14η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,7°C.

13,3C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,6mm/hr και σημειώθηκε στις 15:02 την 25η ημέρα.

54mm/hr την 8η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9,6mm και σημειώθηκε στις 21:47 την 25η ημέρα.

22,2mm/hr την 8η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,9mm.

98,7mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 30,6mm και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

47,4mm την 8η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 3(0,2mm) 3(2,0mm) 1(20mm).

1352

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

6 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 24 συνεχής ημέρες.

9 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 20:31 την 25η ημέρα.

39,2km/hr την 1η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,1km/h και σημειώθηκε στις 13:51 την 2η ημέρα.

21.2km/hr την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11km/h την 1η ημέρα.

3,2-9,7km/h την 1η ημερα

Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική (W).

Βόρειοδυτική NW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 263km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

234,2km την 1η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1034,5hPa και σημειώθηκε στις 10:40 την ημέρα.

1026,8hPa την 23η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 999,5hPa και σημειώθηκε στις 15:43 την 26η ημέρα.

1007,2hPa την 16η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 22:50την 25η ημέρα.

97% την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 15:35 την 3η ημέρα.

46% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά