Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 2016

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 14:04 την 12η ημέρα.

27,9°C την 8η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,1°C και σημειώθηκε στις 07:13 την 29η ημέρα.

3°C την 17η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 23:37 την 15η ημέρα.

20,8°C την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7°C και σημειώθηκε στις 14:41 την 28η ημέρα.

12,7°C την 15η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

16,1°C την 3η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,8°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

2,6°C την 30η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,5°C.

13,5°C

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 10:18 την 16η ημέρα.

61,2mm/hr την 9η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 11:31 την 16η ημέρα.

12mm/hr την 28η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 96,9mm.

51,3mm

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 29,4mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

25,8mm την 28η ημέρα

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 12(0,2mm) 10(2,0mm) 1(20mm).

751

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 8συνεχής ημέρες.

4 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

10 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 13:08 την 20η ημέρα.

47,9km/hr την 29η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 19,1km/h και σημειώθηκε στις 13:10 την 20η ημέρα.

22,7km/hr την 29η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,3km/h την 16η ημέρα.

3,7-12,2km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική (W).

Δυτική-ΒόρειοΔυτική WNW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 150,1km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

291,4km την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1025hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 1η ημέρα.

1031,6hPa την 15η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1003,8hPa και σημειώθηκε στις 15:08 την 13η ημέρα.

1005,1hPa την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 5η ημέρα.

97% την 4η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32% και σημειώθηκε στις 14:59 την 21η ημέρα.

26% την 13η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά