Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2022

Ιούλιος 2021

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 37,5°C και σημειώθηκε στις 16:14 την 24η ημέρα.

42,7°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε στις 07:12 την 10η ημέρα.

19,1°C την 24η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 04:25 την ημέρα.

25,7°C την 9η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 15:48 την 9η ημέρα.

30,3°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

18,7°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

6,1°C την 9η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 2C.

28,9

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε στις 19:26 την 8η ημέρa

21°C την ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιούλιο ήταν -9,6°C και σημειώθηκε στις 21:20 την 4η ημέρα

-5,9°C την 26η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 35,5°C και σημειώθηκε στις 14:27 την 25η ημέρα

39,5°C την 1η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε στις 02:06 την 5η ημέρα

17,7°C την 24η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 34,9°C και σημειώθηκε στις 16:12 την 24η ημέρα

39,2°C την 1η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε στις 07:12 την 10η ημέρα

19,1°C την 24η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 21,6mm/hr και σημειώθηκε στις 04:13 την 9η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 04:50 την 9η ημέρα.

--mm/hr την --η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 14,1mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

--mm την --η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,7mm.

--mm

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 3(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

0 00

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

0 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 21 συνεχείς ημέρες.

31 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 56,3km/h και σημειώθηκε στις 13:49 την 20η ημέρα.

51,6km/hr την 19η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 27,7km/h και σημειώθηκε στις 12:28 την 14η ημέρα.

23,3km/hr την 25η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 8km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,8km/h την 20η ημέρα.

7-11,7km/h την 9η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια-Βόρειοδυτική ΝNW.

Βόρεια Ν

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 355,2km και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

278,9km την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1019,3hPa και σημειώθηκε στις 08:50 την 19η ημέρα.

1017,1hPa την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1006,8hPa και σημειώθηκε στις 18:44 την 31η ημέρα.

999,1hPa την 18η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 92% και σημειώθηκε στις 04:41 την 9η ημέρα.

76% την 5η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 9% και σημειώθηκε στις 09:56 την 4η ημέρα.

9% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά