Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιανουαρίου 2020

Ιανουάριος 2019

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε στις 13:52 την 29η ημέρα.

17,8°C την 29η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -1,4°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 23η ημέρα.

-8,5°C την 9η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 07:59 την 29η ημέρα.

11,8°C την 29η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5,9°C και σημειώθηκε στις 22:21 την 6η ημέρα.

2,7°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

20,3°C την 9η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 20η ημέρα.

1,6°C την 1η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,6°C.

7,8°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 11,7°C και σημειώθηκε στις 13:39 την 27η ημέρα

10°C την 22η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -6,4°C και σημειώθηκε στις 13:50 την 22η ημέρα

-10,1°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 16,5°C και σημειώθηκε στις 13:50 την 29η ημέρα

15,9°C την 20η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -4,9°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 23η ημέρα

-12,4°C την 9η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε στις 13:52 την 29η ημέρα

17,8°C την 29η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν -3,4°C και σημειώθηκε στις 07:02 την 23η ημέρα

-8,5°C την 9η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 7,2mm/hr και σημειώθηκε στις 01:03 την 6η ημέρα.

36mm/hr την 26η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3mm και σημειώθηκε στις 07:21 την 6η ημέρα.

10,2mm/hr την 25η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 32,7mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

36,6mm την 25η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 55,5mm.

173,4

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιανουάριο 10(0,2mm) 5(2,0mm) 1(20mm).

2112 3

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 3 συνεχείς ημέρες.

7 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 6 συνεχείς ημέρες.

4 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 61,2km/h και σημειώθηκε στις 05:01 την 2η ημέρα.

60,1km/hr την 25η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ηταν 28,6km/h και σημειώθηκε στις 05:07 την 2η ημέρα.

24,1km/hr την 15η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 14,6km/h την 6η ημέρα.

4-11km/h την 15η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο η Βόρειοδυτικη (NW).

Δυτική-Νότιοδυτική WSW

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 350km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

266,2km την 15η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον Ιανουάριο ήταν 1041,8hPa και σημειώθηκε στις 02:39 την 21η ημέρα. !!!ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!!!

1023,8hPa την 8η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 1011,6hPa και σημειώθηκε στις 14:24 την 5η ημέρα.

991,7hPa την 25η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:16 την 27η ημέρα.

95% την 27η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιανουάριο ήταν 21% και σημειώθηκε στις 15:05 την 31η ημέρα.

36% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά