ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΤΑΝΑΓΡΑ

ΚΛΕΙΔΙ

ΣΤΕΦΑΝΗ

ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ ΝΕΑ ΟΔΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΑ 1

ΑΡΑΧΩΒΑ 2

ΑΡΑΧΩΒΑ 3

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6 Δ.Σ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1950μ

ΛΙΒΑΔΙ

ΣΚΑΜΝΟΣ

ΖΕΜΕΝΟ

ΖΕΡΙΚΙ ΕΛΙΚΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΙ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΚΩΠΑΙΔΑ

ΚOΚΚΙΝΟ

ΘΙΣΒΗ

ΒΑΓΙΑ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 1

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 1 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 3

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 3 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 4

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 4 LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 1

ΑΡΑΧΩΒΑ 1 LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 2 1750μ

ΑΡΑΧΩΒΑ 2 1750μ LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 3

ΖΕΡΙΚΙ ΕΛΙΚΩΝΑ

ΖΕΡΙΚΙ LIVE

ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ LIVE

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5 *

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ LIVE

ΜΑΖΙ

ΣΤΕΙΡΙ

ΠΛΑΤΑΙΕΣ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ LIVE

ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΙ LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6 LIVE

ΣΚΑΜΝΟΣ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ *

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ * LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 4 *

ΑΡΑΧΩΒΑ 4 LIVE *

ΑΡΑΧΩΒΑ 5 *

ΑΡΑΧΩΒΑ 5 LIVE *

ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ *

ΛΙΒΑΔΙ LIVE

* Για τις 8 κάμερες με αστερίσκο άνοιγμα μόνο από εδώ ως παραπομπή, δεν βρίσκονται στον κάτω πίνακα *

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1750μ:Για μεγάλη εικόνα κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ.

ΖΕΡΙΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming τηςκάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming κάμερας κλικ εδώ

ΜΑΖΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video της κάμερας κλικ εδώ

ΣΤΕΙΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για time-lapse video της κάμερας κλικ εδώ

ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμεραςκλικ εδώ

ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για time-lapse video κάμερας κλικ εδώ

ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΣΚΑΜΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ

Οι κάμερες που προβάλονται σε αυτή τη σελίδα έχουν μοναδικό σκοπό την αποτύπωση των καιρικών συνθηκών της περιοχής μας.Τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους, ενώ δεν έχουν σκοπό την οποιαδήποτε αναφορά και επεξεργασία σε πρόσωπα, αριθμούς πινακίδων οχημάτων και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Έγκυρο CSS!