ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΑΡΑΧΩΒΑ 1

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1

ΑΡΑΧΩΒΑ 2

ΖΕΡΙΚΙ ΕΛΙΚΩΝΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2

ΑΡΑΧΩΒΑ 3

ΤΑΝΑΓΡΑ

ΚΛΕΙΔΙ

ΚΥΡΙΑΚΙ

ΚΩΠΑΙΔΑ

ΘΙΣΒΗ

ΣΚΑΜΝΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6 Δ.Σ

ΘΗΒΑ

ΚOΚΚΙΝΟ

ΖΕΜΕΝΟ

ΣΤΕΦΑΝΗ

ΘΗΒΑ ΝΕΑ ΟΔΟΣ

ΛΙΒΑΔΙ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 1

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 1 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 2 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 3

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 3 LIVE

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 4

ΟΙΝΟΦΥΤΑ 4 LIVE

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ LIVE

ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ LIVE

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ *

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 1

ΑΡΑΧΩΒΑ 1 LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 2

ΑΡΑΧΩΒΑ 2 LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 3 *

ΑΡΑΧΩΒΑ 3 LIVE

ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΜΑΖΙ

ΑΡΑΧΩΒΑ 4

ΑΡΑΧΩΒΑ 5

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ LIVE

ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 5 *

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ LIVE

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 6 LIVE

ΖΕΡΙΚΙ ΕΛΙΚΩΝΑ

ΖΕΡΙΚΙ LIVE

ΚΥΡΙΑΚΙ

ΚΥΡΙΑΚΙ LIVE

ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΩΒΑΣ *

ΛΙΒΑΔΙ LIVE

ΑΡΑΧΩΒΑ 6 *

ΑΡΑΧΩΒΑ 7 *

* Για τις 6 κάμερες με αστερίσκο άνοιγμα μόνο από εδώ ως παραπομπή, δεν βρίσκονται στον κάτω πίνακα *

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμεραςκλικ εδώ

ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΖΕΡΙΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming κλικ εδώ

ΑΡΒΑΝΙΤΣΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για time-lapse video κάμερας κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video κλικ εδώ

ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το live streaming τηςκάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming κάμερας κλικ εδώ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΜΑΖΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ:Για το time-lapse video της κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για live streaming της κάμερας κλικ εδώ

ΣΤΕΙΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για time-lapse video της κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ

ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Για μεγαλύτερη εικόνα κάμερας κλικ εδώ.

Οι κάμερες που προβάλονται σε αυτή τη σελίδα έχουν μοναδικό σκοπό την αποτύπωση των καιρικών συνθηκών της περιοχής μας.Τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους, ενώ δεν έχουν σκοπό την οποιαδήποτε αναφορά και επεξεργασία σε πρόσωπα, αριθμούς πινακίδων οχημάτων και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Έγκυρο CSS!