Είναι το χρονοβίντεο της τρέχουσας ημέρας - Ενημερώνεται κάθε ώρα - Updated hourly.
Loading the player 123 ...
Σημερινό βίντεο (Αποθήκευση) - Today's time-lapse video (Download)
Είναι το χρονοβίντεο της χθεσινής ημέρας - Ενημερώνεται κάθε μέρα - Updated daily.
Loading the player ...
Χθεσινό βίντεο (Αποθήκευση) - Yesterday's time-lapse video (Download)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ TIME-LAPSE VIDEO ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ - ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ VIDEO

ΕΤΟΣ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

2022

7

14

24

9

13

23

7

19

27

4

17

23

4

20

24

8

11

27

8

11

26

3

14

25

2021

7

12

27

1

19

28

7

15

25

7

17

23

2

16

25

1

11

20

4

18

21

10

12

21

8

13

22

1

12

27

2

16

30

1

13

26

2020

5

18

29

5

13

20

8

18

26

10

15

29

4

10

27

4

13

23

6

13

29

10

14

24

10

16

23

8

13

28

2

19

22

6

14

28

2019

5

15

30

8

13

25

9

15

24

2

19

23

4

11

23

5

20

25

4

13

25

6

13

21

11

14

20

7

13

31

9

10

25

1

13

22

2018

3

15

24

3

11

23

8

13

22

1

12

29

10

17

27

10

15

28

8

12

26

6

14

28

8

13

27

8

12

28

5

18

29

1

11

27

2017

9

16

26

7

16

28

2

15

20

5

18

26

9

17

26

9

16

22

7

17

27

2

12

23

--

14

28

7

11

24

8

14

27

2

18

29

2016

1

18

25

6

18

27

9

16

26

7

16

26

8

18

29

7

14

30

5

18

24

5

12

23

6

13

22

8

9

20

4

15

29

8

16

29

2015

6

13

25

9

11

28

6

14

31

6

18

24

8

11

29

6

18

29

9

18

25

15

23

30

11

20

27

8

14

24

3

19

25

5

17

31

2014

1

7

10

4

7

9

3

5

8

5

7

10

3

6

10

1

3

4

2

4

8

1

3

8

ΙΣ

ΚΕ

ΥΗ

5

6

7

3

8

9

5

6

8

2014

14

18

20

14

17

19

15

17

20

13

14

18

11

17

18

10

12

19

11

14

19

11

13

19

14

18

19

13

15

19

12

14

16

12

17

19

2014

26

29

31

21

25

28

25

26

31

25

27

28

20

22

24

20

25

26

25

27

31

21

22

ΕΠ

23

25

26

23

30

31

21

28

30

21

23

30

2013




























16

17

20

11

14

15

17

19

20

Οι κάμερες του σταθμού έχουν μοναδικό σκοπό την αποτύπωση των καιρικών συνθηκών της περιοχής μας.Τοποθετήθηκαν σύμφωνα με όσα ορίζουν ο Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η υπ'αριθμ. 1122/2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους, ενώ δεν έχουν σκοπό την οποιαδήποτε αναφορά και επεξεργασία σε πρόσωπα, αριθμούς πινακίδων οχημάτων και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Έγκυρο CSS!