01/07/12

~Εγκατάσταση αισθητήρων-Ιστού Μετεωρολογικού σταθμού, επιβεβαίωση καλής λειτουργείας.

15/12/12

~Ανέβασμα δεδομένων στο διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιμα στον επισκέπτη, oinofyta.meteoclub.gr

18/12/12

~Τοποθέτηση αντιρίδων στον ιστό του Μετεωρολογικού σταθμού για καλύτερη στήριξη του.

23/12/12

~Κατασκευή αυτοσχέδιου αεριζόμενου πλαστικού κλωβού προστασίας των δεδομένων.

28/12/12

~Τοποθέτηση κλωβού προστασιάς στον ιστό για αποφυφή λανθασμένων ενδείξεων θερμοκρασίας.

02/01/13

~Αλλαγή μπαταριών στο πάνελ του σταθμού, αντικατάσταση με μπαταρίες λιθίου.

05/01/13

~Επανατοποθέτηση βροχομέτρου σε στέρεη ξύλινη βάση για αποφυγή λανθασμένων ενδείξεων.

23/01/13

~Καλιμπράρισμα ατμοσφαιρικής πίεσης μετα από μετρήσεις, κατά 1.5hPa.

24/02/13

~Καθαρισμός βροχομέτρου, μετά τις λασποβροχές στις 22/02/13.

27/02/13

~Αγορά και τοποθέτηση αναλογικού βροχομέτρου για έλεγχο και σύγκριση με το υπάρχον.

21/04/13

~Αλλαγή μπαταριών στον πομπό του σταθμού, αντικατάσταση με μπαταρίες λιθίου.

15/09/13

~Καθαρισμός βροχομέτρου εν΄όψη φθινοπωρινής σεζόν.

10/10/13

~Αγορά web κάμερας και εξοπλισμού για δημιουργία καιρικής εικόνας.

14/10/13

~Εγκατάσταση Microsoft LifeCam Cinema για την απεικόνιση των καιρικών συνθηκών της περιοχής.

03/11/13

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

16/11/13

~Προσθήκες εικόνας κάμερας, σε δίκτυα καμερών ανά τον κόσμο.

02/12/13

~Καλιμπράρισμα ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 0.5 Hectopascal.

21/12/13

~Διακοπή λειτουργίας για 1 ώρα λόγω καμμένου router, εγκατάσταση νέου-επαναλειτουργία σταθμού.

26/12/13

~Αλλαγή γωνίας θέασης καιρικής κάμερας για καλύτερο focus και καλυτέρευσης εικόνας.

03/01/14

~Αγορά και τοποθέτηση 2ης καιρικής κάμερας, καλύτερης διαύγειας, με ανανέωση 10 δευτερολέπτων.

16/03/14

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου στην κονσόλα και στον πομπό του σταθμού.

09/06/14

~Καλιμπράρισμα του spike removal για την Θερμοκρασία λόγω παρεμβολών.

10/09/14

~Μετεγκατάσταση του Cumulus σε άλλο υπολογιστή λόγω αλλαγής σκληρού δίσκου, με χρήση back up.

14/09/14

~Εκ νέου εγκατάσταση του Cumulus μετά την επισκευή του pc με όλα τα δεδομένα και το ιστορικό.

20/09/14

~Αντικατάσταση και της 2ης κάμερας με studio και αλλάγη θέσεων καμερών,τοποθέτηση ανεμιστήρα.

16/11/14

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

13/12/14

~Αντικατάσταση αισθητήρα ταχύτητας ανέμου λόγω κακής λειτουργείας.

01/01/15

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών διετίας.

08/08/15

~Aντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα και κονσόλα.

18/10/15

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

02/01/16

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών τριετίας.

05/02/16

~Μετάβαση της ιστοσελίδας του Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων σε προσωπικό server.

06/02/16

~Μετονομασία της αρχικής σελίδας του σταθμού σε oinofytaweather.gr

23/02/16

~Αγορά - προσθήκη νέας ip κάμερας Hikvision DS-2CD2232-I5 6mm και στατικής εικόνας στην αρχική σελίδα.

24/02/16

~Η WeatherCamera1 (ip) κάμερα του σταθμού σε ζωντανή ροη (Live Stream).

04/03/16

~Οι WeatherCamera2 και WeatherCamera3 (web) κάμερες του σταθμού σε ζωντανή ροη (Live Stream).

02/06/16

~Συντήρηση των 2 web καμερών του σταθμού, έλεγχος θερμικών αντιστάσεων.

12/08/16

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα και κονσόλα.

11/12/16

~Ετήσια συντήρηση του Μετεωρολογικού σταθμού, καθαρισμός κλωβού και αντικατάσταση του ανεμιστήρα.

01/01/17

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών τετραετίας.

13/02/17

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω κακής λειτουργίας του (λογική φθορά του εσωτερικού ρουλεμάν).

30/09/17

~Αναβάθμιση στο firmware της ip κάμερας του Μετεωρολογικού σταθμού ,αποκατάσταση live εικόνας.

30/12/17

~Κατασκευή αυτοσχέδιου αεριζόμενου πιατοκλωβού σε αντικατάσταση του παλαιού.

01/01/18

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών πενταετίας.

07/01/18

~Τοποθέτηση αυτοσχέδιου πιατοκλωβού σε αντικατάσταση του παλαιού μετά από 5 χρόνια λειτουργίας.

10/05/18

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω καταστροφής του απο ισχυρό χαλάζι στη περιοχή.

10/11/18

~Αντικατάσταση προληπτικά όλων των οργάνων-αισθητήρων του σταθμού μετά απο 7 χρόνια λειτουργίας.

01/01/19

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών εξαετίας.

20/02/19

~Αντικατάσταση μπαταριων λιθίου σε κονσόλα και κεντρικό αισθητήρα.

30/03/19

~Ανέβασμα δεδομένων στην εφαρμογή weather.34.

05/04/19

~Ανέβασμα δεδομένων στην εφαρμογή weathercloud.

04/10/19

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω καταστροφής του απο ισχυρό χαλάζι στη περιοχή.

01/12/19

~Αντικατάσταση παλιάς ip κάμερας με καινούρια Hikvision DS-2CD2065FWD-I 6 MP.

02/01/20

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών επταετίας.

31/03/20

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε κονσόλα.

29/09/20

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα.

28/10/20

~Αποκατάσταση λαθών πηγαίου κώδικα κεντρικής σελίδας και υποσελίδων.

14/11/20

~Εγκατάσταση πιστοποιητικού CSS σε όλες τις σελίδες του σταθμού.

01/12/20

~Προετοιμασία και προσθήκη δεδομένων για την νέα χρονιά.

14/12/20

~Νέα εμφάνιση και ανανέωση γραφικών σε διάφορες υποσελίδες της κεντρικής.

16/12/20

~Εγκατάσταση τελευταίας έκδοσης του Cumulus [1.9.4 (1099.2)] συμβατή για το ανέβασμα δεδομένων ΝΟΑΑ ως το 2030.

02/01/21

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών οχταετίας.

01/04/21

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε κονσόλα και αισθητήρα.

05/12/21

~Προετοιμασία για προσθήκη δεδομένων της νέας χρονιάς.

01/01/22

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών εννιαετίας.

04/01/22

~Προσθήκη νέων δυναμικών γραφημάτων για θερμοκρασία-βροχόπτωση-άνεμο-υγρασία-πίεση.

31/01/22

~Ανανέωση πιστοποιητικού SSL certificate από την Sertigo, για ασφαλή περιήγηση στη σελίδα του σταθμού.

05/02/22

~Kαθαρισμός και συντήρηση κλωβού προστασίας του αισθητήρα - αντικατάσταση με 2ο που βρισκόνταν stand by.

02/04/22

~Aντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα και κονσόλα.

31/05/22

~Προληπτική αντικατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας χωρίς να έχει βλάβη, λόγω συχνών lost sensor contact.

20/08/22

~Ανέβασμα στην υποσελίδα των στατιστικών, κλιματολογικά δεδομένα μέσοι όροι μηνών και από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.

18/11/22

~Αναπροσαρμογή υποσελίδων του σάιτ του μετεωρολογικού σταθμού και προσαρμογή των υπολοίπων για το 2023.

26/11/22

~Δημιουργια mirror site - μια ελαφριά έκδοση της αρχικής σελίδας του σταθμού με τα κυριότερα δεδομένα αυτής.

01/01/23

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών δεκαετίας - ενημέρωση όλων των υποσελίδων για το νέο έτος.

Έγκυρο CSS!