01/07/12

~Εγκατάσταση αισθητήρων-Ιστού Μετεωρολογικού σταθμού, επιβεβαίωση καλής λειτουργείας.

15/12/12

~Ανέβασμα δεδομένων στο διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιμα στον επισκέπτη, oinofyta.meteoclub.gr

18/12/12

~Τοποθέτηση αντιρίδων στον ιστό του Μετεωρολογικού σταθμού για καλύτερη στήριξη του.

23/12/12

~Κατασκευή αυτοσχέδιου αεριζόμενου πλαστικού κλωβού προστασίας των δεδομένων.

28/12/12

~Τοποθέτηση κλωβού προστασιάς στον ιστό για αποφυφή λανθασμένων ενδείξεων θερμοκρασίας.

02/01/13

~Αλλαγή μπαταριών στο πάνελ του σταθμού, αντικατάσταση με μπαταρίες λιθίου.

05/01/13

~Επανατοποθέτηση βροχομέτρου σε στέρεη ξύλινη βάση για αποφυγή λανθασμένων ενδείξεων.

23/01/13

~Καλιμπράρισμα ατμοσφαιρικής πίεσης μετα από μετρήσεις, κατά 1.5hPa.

24/02/13

~Καθαρισμός βροχομέτρου, μετά τις λασποβροχές στις 22/02/13.

27/02/13

~Αγορά και τοποθέτηση αναλογικού βροχομέτρου για έλεγχο και σύγκριση με το υπάρχον.

21/04/13

~Αλλαγή μπαταριών στον πομπό του σταθμού, αντικατάσταση με μπαταρίες λιθίου.

15/09/13

~Καθαρισμός βροχομέτρου εν΄όψη φθινοπωρινής σεζόν.

10/10/13

~Αγορά web κάμερας και εξοπλισμού για δημιουργία καιρικής εικόνας.

14/10/13

~Εγκατάσταση Microsoft LifeCam Cinema για την απεικόνιση των καιρικών συνθηκών της περιοχής.

03/11/13

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

16/11/13

~Προσθήκες εικόνας κάμερας, σε δίκτυα καμερών ανά τον κόσμο.

02/12/13

~Καλιμπράρισμα ατμοσφαιρικής πίεσης κατά 0.5 Hectopascal.

21/12/13

~Διακοπή λειτουργίας για 1 ώρα λόγω καμμένου router, εγκατάσταση νέου-επαναλειτουργία σταθμού.

26/12/13

~Αλλαγή γωνίας θέασης καιρικής κάμερας για καλύτερο focus και καλυτέρευσης εικόνας.

03/01/14

~Αγορά και τοποθέτηση 2ης καιρικής κάμερας, καλύτερης διαύγειας, με ανανέωση 10 δευτερολέπτων.

16/03/14

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου στην κονσόλα και στον πομπό του σταθμού.

09/06/14

~Καλιμπράρισμα του spike removal για την Θερμοκρασία λόγω παρεμβολών.

10/09/14

~Μετεγκατάσταση του Cumulus σε άλλο υπολογιστή λόγω αλλαγής σκληρού δίσκου. Χρήση back up.

14/09/14

~Εκ νέου εγκατάσταση του Cumulus μετά την επισκευή του pc με όλα τα δεδομένα και το ιστορικό.

20/09/14

~Αντικατάσταση και της 2ης κάμερας με studio και αλλάγη θέσεων καμερών.Τοποθέτηση ανεμιστήρα.

16/11/14

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

13/12/14

~Αντικατάσταση αισθητήρα ταχύτητας ανέμου λόγω κακής λειτουργείας.

01/01/15

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών διετίας.

08/08/15

~Aντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα και κονσόλα.

18/10/15

~Ετήσια συντήρηση Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων, άνοιγμα και καθαρισμός κλωβού προστασίας.

02/01/16

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών τριετίας.

05/02/16

~Μετάβαση της ιστοσελίδας του Μετεωρολογικού σταθμού Οινοφύτων σε προσωπικό server.

06/02/16

~Μετονομασία της αρχικής σελίδας του σταθμού σε oinofytaweather.gr

23/02/16

~Αγορά - προσθήκη νέας ip κάμερας και στατικής εικόνας στην αρχική σελίδα.

24/02/16

~Η WeatherCamera1 (ip) κάμερα του σταθμού σε ζωντανή ροη (Live Stream)

04/03/16

~Οι WeatherCamera2 και WeatherCamera3 (web) κάμερες του σταθμού σε ζωντανή ροη (Live Stream)

02/06/16

~Συντήρηση των 2 web καμερών του σταθμού, έλεγχος θερμικών αντιστάσεων.

12/08/16

~Αντικατάσταση μπαταριών λιθίου σε αισθητήρα και κονσόλα.

11/12/16

~Ετήσια συντήρηση του Μετεωρολογικού σταθμού, καθαρισμός κλωβού και αντικατάσταση του ανεμιστήρα.

01/01/17

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών τετραετίας.

13/02/17

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω κακής λειτουργίας του (λογική φθορά του εσωτερικού ρουλεμάν).

30/09/17

~Αναβάθμιση στο firmware της ip κάμερας του Μετεωρολογικού σταθμού ,αποκατάσταση live εικόνας.

30/12/17

~Κατασκευή αυτοσχέδιου αεριζόμενου πιατοκλωβού σε αντικατάσταση του παλαιού.

01/01/18

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών πενταετίας.

07/01/18

~Τοποθέτηση αυτοσχέδιου πιατοκλωβού σε αντικατάσταση του παλαιού μετά από 5 χρόνια λειτουργίας.

10/05/18

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω καταστροφής του απο ισχυρό χαλάζι στη περιοχή.

10/11/18

~Αντικατάσταση προληπτικά όλων των οργάνων-αισθητήρων του σταθμού μετά απο 7 χρόνια λειτουργίας.

01/01/19

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών εξαετίας.

20/02/19

~Αντικατάσταση μπαταριων λιθίου σε κονσόλα και κεντρικό αισθητήρα.

30/03/19

~Ανέβασμα δεδομένων στην εφαρμογή weather.34.

05/04/19

~Ανέβασμα δεδομένων στην εφαρμογή weathercloud.

04/10/19

~Αντικατάσταση ανεμόμετρου λόγω καταστροφής του απο ισχυρό χαλάζι στη περιοχή.

01/12/19

~Αντικατάσταση παλιάς ip κάμερας με καινούρια Hikvision DS-2CD2065FWD-I 6 MP

02/01/20

~Προσθήκη και ενημέρωση στατιστικών επταετίας

31/03/20

~Αντικατάσταση μπαταριων λιθίου σε κονσόλα

Λευκό Χρυσάφι