* Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ανοίξει ο πίκακας με τα άλμπουμ *


Λευκό Χρυσάφι