Η κατασκευή ενός αεριζόμενου κλωβού προστασίας του αισθητήρα είναι απαραίτητη για τους μετεωρολογικούς σταθμούς που δεν διαθέτουν από κατασκευής. Ο παρακάτω κλωβός μπορεί να σχεδιαστεί και να τοποθετηθεί σε σταθμούς τύπου Fine Offset ή ανάλογα με τον τύπο του αισθητήρα και ποιες οι διαστάσεις του μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα κρατώντας την φιλοσοφία κατασκευής που θα περιγραφεί παρακάτω. Επισημαίνεται ότι χωρίς την προστασία του αισθητήρα τα δεδομένα του σταθμού εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις με τα πραγματικά και ιδιαίτερα σε ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια και ζεστό καιρό (όπου μπορεί να παρατηρηθούν αποκλίσεις της θερμοκρασίας άνω των 3°C – 4°C ), αλλα και σε περιόδους όπου υπάρχει έντονη αναστροφή στην ατμόσφαιρα. Για αυτό ο σχεδιασμός η κατασκευή και η τοποθέτηση του κρίνεται απαραίτητη . Σημειώνεται πως τα υλικά και οι διαστάσεις τους που περιγράφονται παρακάτω είναι για την κατασκευή κλωβού για τον συγκεκριμένο τύπου αισθητήρα. Για οποιαδήποτε απορία με την κατασκευή του αεριζόμενου πιατοκλωβού μπορείται να επικοινωνήσετε με το katselisp79@gmail.com


Ιστός σταθμού Οινοφύτων με τον πιατοκλωβό και τα υπόλοιπα όργανα.


Ολοκληρωμένος αεριζόμενος πιατοκλωβός χωρίς τελικό σωλήνα στήριξης.

1. 8 τμχ πιατάκια γλαστρών με εσωτερική διάμετρο 26cm και ύψος 4cm.

2. Σωλήνας αποχέτευσης φ 100 χρειαζόμαστε αρχικά 50cm μήκος όπου θα κοπεί στην συνέχεια ανάλογα με το ύψος της κατασκευής.

3. 3 τμχ πιατάκια γλαστρών με εσωτερική διάμετρο 29cm και ύψος 4cm.

4. Διάφορες βίδες – παξιμάδια – ροδέλες όπως περιγράφονται στην εικόνα.

5. 1 ανεμιστηράκι 12 Volt DC διαστάσεων 80mm X 80mm X 25mm 0,14Ambere ή 1,7Watt με ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό τάσης και 2 μικρά δεματικά για την στήριξη του.

6. 6 τμχ γωνιές με μήκος πλευράς 35mm και 2 οπές στήριξης σε κάθε πλευρά διαμέτρου 5mm, η μία τρύπα θα μεγαλώσει σε 9mm κατά την διάρκεια της κατασκευής.

7. 2 τμχ ντίζες Μ8 Χ 1,25 μήκους 1 μέτρου, οι οποίες θα κοπούν σε 3 μικρότερες ντίζες στην πορεία.

8. Σωλήνας αλουμινίου μήκους 100cm και με εσωτερική διάμετρο 10mm, όπου θα κοπεί σε 30 ισοϋψή κομμάτια με έναν κόφτη χαλκοσωλήνων.

9. Σωλήνας μεταλλικός μήκους 100cm και με εσωτερική διάμετρο 16mm όπου θα αποτελέσει την βάση στήριξης όλου του πιατοκλωβού πάνω στον ιστό του σταθμού.

10. 1 λάστιχο ή ένα κομμάτι παλιά σαμπρέλα ώστε να κοπούν ελαστικά παρεμβύσματα , ένα κομμάτι ψιλή σίτα διαστάσεων 15cm X 15cm, και ένα δεματικό.

11. 1 σελίδα Α3 ή ένα κομμάτι φλατζόχαρτο όπου θα σχεδιαστεί οπως περιγράφεται παρακάτω ένα καλούπι για το άνοιγμα οπών στα πιατάκια.

12. 1 βάση πλαστική σε σχήμα Π διαστάσεων 2cm X 2cm και ύψους 4cm όπου θα υποδεχτεί την τροποποιημένη παλιά βάση στήριξης του αισθητήρα.

13. 2 λαμάκια μεταλλικά διαστάσεων 200mm X 15mm και πάχους 2mm και μια μεταλλική γωνιά μεγάλου μήκους όπως περιγράφεται για την καλή στερέωση του κλωβού.

14. Προαιρετικά 1 μεταλλικό ταψάκι άνω των 300mm εσωτερικής διαμέτρου, όπου τοποθετείται πάνω από το τελευταίο πλαστικό πιάτο.

15. Προαιρετικά 1 λαμπάκι μινιόν 12 Volt ως ενδεικτικό ότι δίνει τάση το τροφοδοτικό στον ανεμιστήρα.


1. 8 πιατάκια γλαστρών 26cm


2. Σωλήνας αποχέτευσης φ 100


3. 3 πιατάκια γλαστρών 29cm


4. Διάφορες βίδες – παξιμάδια - ροδέλες


5. Ανεμιστήρας 12Volt DC 0,14A 80X80X25


6. 6 μεταλλικές γωνίες,2 οπές σε κάθε πλευρά


7. Σωλήνας αλουμινίου ενός μέτρου φ 10


8. 2 τμχ ντίζες του μέτρου Μ8 Χ 1,25


9. Σωλήνας μεταλλικός 1 μέτρο φ16 και 2mm


10. Ένα κομμάτι λάστιχο ή σαμπρέλα, ψιλή σίτα


11. Μία κόλλα Α3 ή ένα κομμάτι φλατζόχαρτο


12. Ένα πλαστικό σχήμα Π και βάση αισθητήρα


13. Λαμάκια και γωνία μεταλλική


14. Προαιρετικά ένα μεταλλικό ταψάκι


15. Προαιρετικά ένα λαμπάκι μινιόν 12Volt

1. Μικρός τροχός κοπής με ψιλό δίσκο κοπής.

2. Δράπανο με διάφορα τρυπάνια (ενδεικτικές διαστάσεις 2, 5, 8, 9 χιλιοστών).

3. Ποτηροτρύπανα δύο διαστάσεων (φ 125 και φ 80). Αρκετά σημαντικό ώστε οι τρύπες στα πιατάκια να γίνουν σωστά για αποφυγή δυσκολιών κατά το μοντάρισμα.

4. Κόφτης χαλκοσωλήνων για την κοπή του σωλήνα αλουμινίου σε μικρα ισοϋψή κομμάτια.Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τροχός κοπής με προσοχή στην επιθυμητή διάσταση.

5. Πλαστικό λευκό χρώμα ,προαιρετικά πρέπει να περαστούν όλα τα πιατάκια και ο σωλήνας αποχέτευσης , υποχρεωτικά σε περίπτωση που αγοράσετε μη λευκά πιατάκια γλαστρών.

6. Φαλτσέτα για τον καθαρισμό των γρεζιών που θα αφήσει το τρύπημα των πιάτων.

7. Λίμα στρόγγυλη ψιλή.

8. Παχύμετρο ή μέτρο.

9. Καμινέτο (φλόγιστρο).

10. Γωνιά, αρκετα σημαντική γιατι θα χρειαστεί στο γώνιασμα των στηριγμάτων στήριξης ώστε να ειναι κάθετα μεταξύ τους.

11. Σφυρι μικρό.

12. Σγρόμπια 8mm για το άνοιγμα οπών στα ελαστικά παρεμβύσματα.

13. Διάφορα κλειδιά (2τμχ 8ράκια , 2τμχ 12-13...).

14. Σφυρί μικρό , ψαλίδι , μολύβι , μαρκαδόρος , διαβήτης , χάρακας.

Η παρακάτω περιγραφή της διαμόρφωσης των υλικών και οι διαστάσεις τους έχουν γίνει βάση τοποθέτησης συγκεκριμένου τύπου αισθητήρα. Για αυτόν τον τύπο λοιπόν όλα ξεκινούν με την κοπή του σωλήνα αποχέτευσης σε μήκος τέτοιο, όταν τα πιατάκια που θα αγοραστούν έχουν 4cm βάθος, οι ισοϋψείς αποστάτες του σωλήνα αλουμινίου έχουν χαραχτεί για 3cm ύψος (μένουν 2,9cm καθαρό μετά την κοπή τους) ,οι γωνιές είναι μήκος 3,5cm και το πάχος στην τομή των πιατών από τις γλάστρες είναι 1mm.

* Υπ' αυτές τις προυποθέσεις και σύμφωνα με τα παραπάνω η πρώτη ενέργεια είναι να κόψουμε (σχήμα 1) τον σωλήνα αποχέτευσης σε ύψος 25cm. Προσοχή ο σωλήνας πρέπει να είναι απόλυτα γωνιασμένος, ώστε σε κάθε σημείο μέτρησης να δίνει 25 εκατοστά ύψος.

* Στην συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί (σχήμα 2) στη μία πλευρά του σωλήνα η μία τριάδα των γωνιών σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Για να χωρίσετε τον κύκλο σε 3 ίσες αποστάσεις στην εξωτερική περίμετρο του , ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τοποθετηθεί ένας χάρακας και για την συγκεκριμένη διάμετρο των 100mm που έχουμε να σημειωθούν 3 σημεία ανά 8,7cm. Έπειτα τραβάμε (σχήμα 3) 3 κάθετες γραμμές με ένα μολυβί ως σημάδια για το που θα τοποθετηθούν οι γωνιές. Οι γραμμές πρέπει να είναι απόλυτα κάθετες καθ΄ύψος του σωλήνα. Αφήνουμε (σχήμα 4) 1mm από την πάνω επιφάνεια του σωλήνα τοποθετούμε πρόχειρα τις γωνιές σε κάθε μολυβιά και σημειώνουμε (σχήμα 5) τις 2 οπές των 5mm με ένα μολύβι ώστε να τρυπηθούν μετά. Αφού έχουμε αφήσει τα σημάδια μας με το δράπανο και ένα τρυπάνι 2mm κάνουμε τις πρώτες τρύπες. Εν συνεχεία μεγαλώνουμε (σχήμα 6) τις οπές με ένα τρυπάνι 5mm. Τοποθετούμε (σχήμα 7) τις γωνιές όπως φαίνεται στην εικόνα χρησιμοποιώντας τις βίδες και τα παξιμάδια ασφαλείας Μ5 (6 τμχ βίδες με παξιμάδια). Οι πρώτες τρύπες που έγιναν αφορούν το πάνω μέρος της κατασκευής. Βγάζουμε ξανά τις γωνιές και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία για το κάτω μέρος του σωλήνα. Μεγάλη προσοχή εδώ οι γραμμές και τα σημάδια που θα μπουν να είναι εντελώς κάθετα (σχήμα 8) μεταξύ τους, γωνιασμένα απόλυτα. Ένας εύκολος τρόπος ώστε οι γραμμές αρχικά και κατ' επέκταση τα σημάδια που θα κάνουμε να είναι εντελώς κάθετα μεταξύ τους ειναι να τυλίξουμε τον σωλήνα με μια κόλλα Α4 γύρω γύρω ώστε αυτή να τέμνεται απόλυτα στις πλευρές τις. Στα σημεια που τέμνεται (σχήμα 8) έχουμε μια καθετότητα στο πάνω και στο κάτω μέρος. Μετά την διαδικασία αυτή οι κάτω γωνιές τοποθετούνται (σχήμα 9) όπως φαίνεται στην εικόνα. Το πολύ καλό γώνιασμα και τοποθέτηση των γωνιών πάνω στον σωλήνα θα μας βοηθήσει στην πορεία της κατασκευής.

* Επόμενη προσεκτική κίνηση είναι το κόψιμο των πιάτων εσωτερικά με ένα ποτηροτρύπανο (σχήμα 10) των 125mm για τα 8 μικρά πιάτα. Πρώτα θα πρέπει να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας μια κόλλα Α3 ή ένα κομμάτι φλατζόχαρτο ένα στάμπο (πρότυπο) που θα χρησιμοποιηθεί στο κόψιμο και άνοιγμα τρυπών σε κάθε πιάτο. Με έναν διαβήτη σημειώνουμε (σχήμα 11) έναν κύκλο με διάμετρο όσο η εξωτερική της αποχέτευσης, δηλαδή 100mm. Κόβουμε τον κύκλο και τοποθετούμε (σχήμα 12) την κόλλα Α3 στις γωνιές στο πάνω μέρος του σωλήνα. Σημειώνεται πως σε κάθε πάνω γωνιά πρέπει να έχει ανοιχτεί (σχήμα 12) η μία εξωτερική οπή από 5mm σε 9mm. Από εκεί θα περάσουν στην συνέχεια οι 3 ντίζες Μ8. Με το χαρτί πάνω στις γωνιές σχεδιάζουμε σχήμα 12) με ένα μολύβι το περίγραμμα τους και την οπή της μεγαλύτερης τρύπας. Το στάμπο που δημιουργήσαμε (σχήμα 13) το τοποθετούμε (σχήμα 14) ισομερώς στο κάτω εξωτερικό μέρος όλων των πιάτων και αφήνουμε (σχήμα 15) 3 σημάδια σε κάθε πιατάκι (εκεί θα περάσουν οι ντίζες). Έτσι ξεκινάμε πρώτα το άνοιγμα των μεγάλων κεντρικών τρυπών με ένα ποτηροτρύπανο των 125mm και για τα 8 μικρά πιάτα (σχήμα 16) των 26cm και με αυτό των 80mm στο 1 από τα 3 μεγάλα πιάτα (σχήμα 17) των 29cm. Προσοχή να βρείτε ακριβώς το κέντρο σε κάθε πιατάκι πριν ξεκινήσετε το κόψιμο. Θα χρειαστούν 4 χέρια για να γίνει η συγκεκριμένη κοπή ασφαλέστερα και ορθότερα. Με μια φαλτσέτα καθαρίζουμε (σχήμα 18) τα γρέζια που τυχόν έχει αφήσει η κοπή. Στη συνέχεια αρχικά με ένα τρυπάνι 5mm κάνουμε (σχήμα 19) τις 3 τρύπες που έχουμε σημαδέψει με το σταμπο σε κάθε πιάτο , μεγαλώνοντάς τις σε 9mm (ώστε να περνούν άνετα από τις ντίζες Μ8 και για να έχουμε κάποιες ανοχές που ίσως χρειαστούν. Επίσης σημειώνεται πως πριν την τελευταία συναρμολόγηση της κατασκευής καλό είναι , προαιρετικά να βαφτούν με ένα άσπρο πλαστικό χρώμα τα πιατάκια και ο σωλήνας αποχέτευσης , υποχρεωτικά σε περίπτωση που έχετε αγοράσει πιατάκια μη λευκά).

* Επόμενη ενέργεια είναι να κοπούν οι αποστάτες που τοποθετούνται ανάμεσα στα πιάτα. Τον σωλήνα αλουμινίου με εσωτερική διάμετρο φ10 (ώστε να χωρά άνετα από τις ντίζες Μ8) τον χωρίζουμε (σχήμα 20) με ένα μολύβι σε 30 ίσες αποστάσεις των 3cm. Με έναν κόφτη χαλκοσωλήνων (σχήμα 21) κόβουμε τον σωλήνα σε 30 κομμάτια (μετά το κόψιμο το καθαρό ύψος όλων των αποστατών πρέπει να είναι 2,9cm, σημαντικό ώστε να κρατηθούν οι αποστάσεις της κατασκευής). Δεν συνίσταται να χρησιμοποιηθεί τροχός κοπής για το κόψιμο του σωλήνα αλουμινίου σε μικρότερα κομμάτια, γιατί θα χαθεί παραπάνω υλικό από το ύψος των αποστατών και γενικά μπορεί να μην κοπούν ίσοι. Να σημειωθεί πως αντί σωλήνα αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποστάτης και ένα κομμάτι λάστιχο ( πχ κάποιο αλφαδολάστιχο ίδιας διατομής) που θα κόψετε σε 30 ίσα κομμάτια. Απο προηγούμενη κατασκευή πάντως και αυτό δεν συνίσταται μιας και τα ύψη στο τέλος θα διαφέρουν.

* Επόμενο βήμα είναι να κοπούν οι ντίζες Μ8 Χ 1,25σε τρία κομμάτια. Βάση κατασκευής και έχοντας τηρήσει τις παραπάνω διαστάσεις κόβουμε (σχήμα 22) την μία ντίζα σε 2 κομμάτια των 35cm και την δεύτερη ντίζα σε 1 κομμάτι των 40cm. Tα 5 εκατοστά διαφοράς ωφείλονται στο ότι η μία ντίζα η μακριά θα εξέχει στο κάτω μέρος της κατασκευής ώστε να δεθεί καλύτερα ο κλωβο΄ς με τον μεταλλικό σωλήνα συγκράτησης. Στα μήκη που αναφέρθηκαν έχουν υπολογιστεί το συνολικό ύψος των πιάτων με τους αποστάτες τους ,κάποιες αποστατικές ροδέλες, και της διατομής του μεταλλικού σωλήνα συγκράτησης όλης της κατασκευής. Προτείνεται αν δεν είστε σίγουροι για τις διαστάσεις όλων των υλικών να δώσετε έναν αέρα 5cm στα μήκη κοπής των ντιζών, τα οποια κόβετε στο τέλος εκ νεόυ αν χρειάζεται.

* Επόμενη κίνηση είναι να τοποθετηθεί εσωτερικά του σωλήνα αποχέτευσης η βάση στήριξης του αισθητήρα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αισθητήρας να βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου και σχεδόν στον πάτο της κατασκευής. Στη φάση αυτή ο καθένς μπορεί να αυτοσχεδιάσει και να προσαρμόσει τον τρόπο κατασκευής μια βάσης. Ένα εύκολος τρόπος είναι να βρεθεί (σχήμα 23) ένα κομμάτι πλαστικό σε σχήμα Π με εσωτερικό μήκος 2cm σε κάθε πλευρά και ύψος περίπου 3-4 εκατοστά , όπου σε αυτό το πλαστικό θα τοποθετηθεί αφού πρώτα κοπεί η παλιά βάση του αισθητήρα, τόσο ώστε να βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου. Το ζευγάρι πλαστικού και βάσης θα σχηματίσουν μια γωνιά 90 μοιρων και με την χρήση 4 λαμαρινόβιδων των 2,5mm και ένα τρυπάνι 2mm θα στερεωθεί (σχήμα 24) αρχικά η παλιά βάση στο πλαστικό , και μετά το πλαστικό με τη βάση στο κάτω μερος της αποχετευσης περίπου (σχήμα 25) 2-4 εκατοστά πάνω από το πάτο της σωλήνας. Προσοχή το ύψος που θα τοποθετήσετε τη βάση να είναι χαμηλά, ώστε να μην βρίσκει στον ανεμιστήρα που θα μπει στη συνέχεια στο πάνω μέρος.

* Επόμενο βήμα πριν την αρχική συναρμολόγηση είναι η στερέωση του ανεμιστήρα. Έχοντας τοποθετήσει τις γωνιές στο πάνω μέρος της κατασκευής, τοποθετούμε (σχήμα 26) πρόχειρα τον ανεμιστήρα πάνω στον σωλήνα για να δούμε που θέλει κόψιμο για να προσαρμοστεί μέσα του. Θα παρατηρήσετε επίσης πως ο ανεμιστήρας δείχνει να βρίσκει στις βίδες της μίας γωνιάς. Σημειώνεται πως σε αυτό το στάδιο οι βίδες Μ5 και τα παξιμάδια που συγκρατούν τις γωνιές πρέπει να είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το κεφάλι των βιδών να είναι στο εσωτερικό μέρος του σωλήνα. Για τον λόγο οτι ο ανεμιστήρας όπως και να τον γυρίσετε πάντα θα βρίσκει στην πάνω βίδα μιας γωνιάς , η συγκεκριμένη γωνιά θα στερεωθεί (σχήμα 27) στον σωλήνα μόνο με την κάτω βίδα συγκράτησης, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα μιας και η κατασκευή δένει σε πολλά σημεία. Έτσι κόβουμε (σχήμα 28) σταδιακά και με μεγάλη προσοχή τα “αυτάκια” του ανεμιστήρα. Σταδιακά ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα χωνεύεται (σχήμα 29)καλά και σχετικά σφιχτά εσωτερικά στον σωλήνα. Τοποθετώντα;ς το πρόσωπο με το πάνω μέρος και αφού έχουμε τσεκάρει την ροή του αέρα να είναι από κατω προς τα πάνω, με μεγάλη προσοχή ανοίγουμε (σχήμα 30) 2 τρύπες αντικροιστά με ένα δράπανο και τρυπάνι 2 χιλιοστών. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σουβλί 2 χιλιοστών , όπου με ενα φλόγιστρο αφού το πυρώσουμε διαπερνάμε προσεκτικά ανεμιστήρα και σωληνα ταυτόχρονα. Στις 2 μικρές αυτές οπές θα τοποθετήσετε (σχήμα 31) 2 μικρά δεματικά. Πιθανόν αν το ταίριασμα που θα γίνει στον ανεμιστήρα με τον σωλήνα είναι πολύ σφιχτό, να μην χρειαστεί να το στερεώσετε περαιτέρω.

* Ξεκινώντας την συναρμολόγηση σιγά σιγά, πρέπει η κάτω τριάδα των γωνιών όπως και η βάση του αισθητήρα να είναι τοποθετημένες (σχήμα 32).Βάζουμε τις 3 ντίζες κάτω από τις γωνιές και ασφαλίζουμε (σχήμα 33) τις 2 από αυτές με τα τυφλά παξιμάδια Μ8 και την τρίτη την πιο μακριά (αυτη που θα είναι πιο κοντά στο κάθετο τμήμα του σωλήνα συγκράτησης) την οποία ασφαλίζουμε με ένα παξιμάδι απλό Μ8, αφήνοντας 5cm σπειρώματος να εξέχει από την γωνία. Αφού έχουν περαστεί και οι 3 ντίζες περνάμε (σχήμα 34) το πρώτο πιάτο από τα 8 μικρά. Αμέσως τοποθετούμε (σχήμα 35) 3 αποστάτες, επαναλαμβάνοντας (σχήμα 36)την διαδικασία μέχρι και το έβδομο πιάτο με τους αποστάτες (σχημα 37) του. Τοποθετώντας το ένα πιάτο πάνω στο άλλο, πρέπει να δημιουργείται ένα κενό μεταξύ τους και να μην εφάπτονται. Σε αυτό το σημείο τοποθετούμε (σχήμα 38) και τις πάνω γωνιές μη ξεχνώντας στην μια να μην βάλουμε την πάνω βίδα με το παξιμάδι. Σε περίπτωση που δεν βγαίνουν ακριβώς οι αποστάσεις, μπορείτε τις πάνω τρύπες των γωνιών συγκράτησης να γίνουν ελαφρώς οβάλ. Στη συνέχεια τοποθετούμε (σχήμα 39) και τον ανεμιστήρα, βάζοντας και τα 2 δεματικά αν έχουμε κάνει τελικά τρύπες (προσοχή στη ροή του αέρα), και κλείνουμε σε αυτό το ύψος τοποθετώντας (σχήμα 40)και το τελευταίο από τα 8 μικρά πιάτα.

* Φτάνοντας προς το τέλος της κατασκευής τοποθετούμε (σχήμα 41) πάνω από το όγδοο πιάτο 3 αποστάτες και στη συνέχεια (σχήμα 41) το μεγάλο πιάτο με την τρύπα των 80mm και τους αποστάτες του. Τέλος (σχήμα 42) τα 2 τελευταία μεγάλα πιάτα με αποστάτες πάνω από το προτελευταίο. Σε αυτό το σημείο αφού έχουμε ελεγξει οτι η κατασκευή ειναι ορθή κόβουμε (σχήμα 43) 3 ελαστικά παρεμβύσματα από το λάστιχο ή την παλιά σαμπρέλα με εξωτερική διάμετρο 20mm και εσωτερική τρύπα 8mm χρησιμοποιώντας μια σγρομπια ή ένα τρυπάνι 8mm. Περνάμε τα παρεμβύσματα στις ντίζες και κατόπιν 3 ροδέλες Μ8 μεγαλύτερης εξωτερικής διαμέτρου και ασφαλίζουμε (σχήμα 44) την κατασκευή με 3 παξιμάδια Μ8 απλά. Σφίγγουμε την κατασκευή (σχήμα 45) τόσο ώστε να μην υπάρχουν κενά στους αποστάτες. Απομένει να φτιαχτεί από τον μεταλλικό σωλήνα φ16 το στήριγμα όλης της κατασκευής που δένει με τον ιστό.

* Σε αυτό το σημείο, πριν φτιαχτεί ο σωλήνας συγκράτησης προαιρετικά τοποθετούμε (σχήμα 46) ένα μεταλλικό ταψάκι πάνω από τα τρία τελευταία παξιμάδια. Με την δεύτερη στεγανοποίηση που θα κάνουμε εδώ, αποφεύγουμε το λίμνασμα νερών πάνω στον κλωβό και κατ' επέκτασιν, το πέρασμα της υγρασίας μέσα στις ντίζες, που θα τις κάνει με τα χρόνια να σκουριάσουν. Η διάμετρος του ταψιού πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτήν των μεγάλων πιάτων (ενδεικτική διάμετρος άνω των 32cm). Με το στάμπο που είχαμε φτιάξει στο φλαντζόχαρτο σημαδεύουμε πάνω στο ταψάκι ισομερώς τα τρία σημάδια που θα γίνουν οι οπές, ώστε να περάσει μέσα από τις ντίζες. Κανουμε τις οπές με τελικό τρυπάνι τα 9mm. Αφού τοποθετήσουμε (σχήμα 47) το ταψάκι, φτιάχνουμε άλλα τρία ελαστικά παρεμβύσματα όπως παραπάνω, και τα τοποθετούμε μαζί με τρεις ροδέλες Μ8 μεγάλης διαμέτρου και τρία απλά παξιμάδια Μ8. (Σημειώνεται πως προαιρετικά πριν τοποθετήσετε το ταψάκι, μπορείτε να ενσωματώσετε (σχήμα 47) στο πάνω μέρος του ένα ενδεικτικό λαμπάκι μινιόν για ένδειξη τάσης του τροφοδοτικού, που θα ενωθεί με την παροχή που θα έχετε τραβήξει απο το τροφοδοτικό.)

* Τελευταίο βήμα είναι να φτιαχτεί ο μεταλλικός σωλήνας σε σχήμα Γ και αφού τοποθετηθεί κι αυτός να μπουν τα δυο εξτρα λαμάκια συγκράτησης στο πάνω μέρος της κατασκευής. Βάζουμε (σχήμα 48) δύο σημάδια στον μεταλλικό σωλήνα φ16 του μέτρου που έχουμε προμηθευθεί, πρώτα για την ντίζα την μακριά και μετά για μία από τις άλλες δυο, έτσι ώστε να μην εξέχει από την εξωτερική διάμετρο της κατασκευής. Τρυπάμε (σχήμα 49) τον σωλήνα κάθετα με προσοχή, αρχικά με ένα τρυπάνι 2mm φτάνοντας τα 9mm τελικό.Αφού έχουμε υπολογίσει την γωνία που θα σχηματίσουμε, με έναν κουρμπαδόρο ή με την βοήθεια ενός φλόγιστρου μιας μέγγενης και ενός κυκλικού μεταλλικού στρογγυλού αποστάτη, ζεσταίνουμε (σχήμα 50) και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κουρμπάρουμε (σχήμα 51) τον σωλήνα σε σχήμα Γ. Προσοχή η κούρμπα να είναι 90 μοιρών, κάτι που θα εξασφαλίσει την κάθετη θέση του κλωβού με τον ιστό. Μετά την κατεργασία του σωλήνα τον ενσωματώνουμε (σχήμα 52) πάνω στον κλωβό. Κόβουμε (σχήμα 53) άλλα 3 ελαστικά παρεμβύσματα τα περναμε στο πάνω μέρος του σωλήνα φ16 και κατοπιν 2 μικρές ροδέλες Μ8 και 2 απλά παξιμάδια Μ8 (σε αυτό το σημείο μπορούμε να σφίξουμε κόντρα τα δυο παξιμάδια Μ8 του ταψιού και του σωλήνα) και κατόπιν κόβωντας τροποποιώντας (σχήμα 54) και ανοίγοντας τρύπες στα δυο μεταλλικά λαμάκια των 20cm, τα τοποθετούμε (σχήμα 55) ενώνοντας το πάνω μέρος της μεταλλικής σωλήνας με την τρίτη ντίζα σε σχήμα V. Ασφαλίζουμε και τις 3 ντίζες της κατασκευής με ελαστικά παρεμβύσματα, ροδέλες μεγάλης διαμέτρου και τυφλά παξιμάδια Μ8. Τέλος, προσαρμόζουμε (σχήμα 56) και την κάτω εξτρα μεταλλική γωνία μεταξύ του κάθετου τμήματος του μεταλλικού σωλήνα και της προεξέχουσας μεγάλης ντίζας. Στην ντίζα που προξέχει στο κάτω μέρος αλλά και αυτη στο πάνω μερος που γίνεται το V με τα 2 λαμάκια μπορούν να τοποθετηθούν (σχήμα 57) τα 2 παξιμάδια Μ8 μεγαλύτερου ύψους. Αφού στηριχτεί όλη η κατασκευή τεστάρουμε για τελευταία φορά την ροή του αέρα, και τοποθετούμε ένα κομμάτι ψιλή σίτα για αποφυγή εντόμων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κλωβός μια φορά τον χρόνο πρέπει να κατεβαίνει, να αποσυναρμολογείται, να καθαρίζεται και προληπτικά να αλλάζεται ο ανεμιστήρας, μιας και το κόστος του είναι αμελητέο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται επίσης έλεγχος σωστής λειτουργίας του ανεμιστήρα (αν και αυτό θα το καταλάβετε από τις υψηλές τιμές που θα καταγράφει ο σταθμός σας).

* Το συνολικό κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ανέρχεται στα 40 ευρώ..Καλή υπομονή στην κατασκευή και καλές μετρήσεις!!!


1. Κοπή σωλήνα αποχέτευσης


2. Χωρισμός εξωτερικής διαμέτρου σε 3 μέρη


3. Κάθετες από τα σημείου χωρισμού


4. Τοποθέτηση γωνιάς για τρύπημα οπών


5. Σημάδια για τρύπημα οπών


6. Τρύπημα οπών 5mm


7. Τοποθέτηση γωνιών άνω μέρους


8. Σημάδεμα κάτω γωνιών - Καθετότητα


9. Τοποθέτηση κάτω γωνιών


10. Ποτηροτρύπανα 80 και 125 χιλιοστών


11. Κατασκεύη προτύπου εσωτ.τρύπας 100mm


12. Σημάδεμα οπών που θα περάσουν οι ντίζες


13. Σημαντικό βήμα το ολοκληρωμένο στάμπο


14. Τοποθέτηση προτύπου σε κάθε πιάτο


15. Μαρκάρισμα 3 σημείων σε κάθε πιάτο


16. Άνοιγμα οπών 125mm στα 8 μικρά πιάτα


17. Άνοιγμα οπής 80mm στο 1 μεγάλο πιάτο


18. Καθαρισμός γρεζιών μετά το τρύπημα


19. Άνοιγμα οπών για ντίζες σε 9mm τελικό


20. Χωρισμός σωλήνα αλουμινιού ανα 3cm


21. Κοπή 30 αποστατών με κόφτη,29mm μήκος


22. Κοπή ντιζών σε 2 ίδιες και μία μεγαλύτερη


23. Έυρεση βάσης για στήριξη αισθητήρα


24. Προσαρμογή βάσης αισθητήρα με νέα


25. Τοποθέτηση νέας βάσης αισθητήρα


26. Πρώτες ενέργειες κοπής ανεμιστήρα


27. Η 1 πάνω γωνιά θα στηριχτεί με μία βίδα


28. Σταδιακή κοπή των άκρων του ανεμιστήρα


29. Σταδιακή προσαρμογή μέσα στον σωλήνα


30. Άνοιγμα οπών για στήριξη ανεμιστήρα


31. Τοποθέτηση δεματικών σε 2 σημεία


32. Άνοιγμα οπών νέας βάσης αισθητήρα


33. Πέρασμα ντιζών σε κάτω γωνιές, με αέρα


34. Τοποθέτηση πρώτου πιάτου του κλωβού


35. Τοποθέτηση 3 αποστατών σε κάθε πιάτο


36. Επανάληψη διαδικασίας μέχρι το 7ο πιάτο


37. Τοποθέτηση αποστατών πάνω στο 7ο πιάτο


38. Τοποθέτηση άνω γωνιών κατασκευής


39. Προσαρμογή ανεμιστήρα στον σωλήνα


40. Τοποθέτηση 8ου μικρού πιάτου


41. Τοποθέτηση αποστατών-μεγάλου πιάτου


42. Τοποθέτηση 2ο μεγάλο πιάτο-αποστατών


43. Τοποθέτηση 11ου πιάτου + παρεμβύσματων


44. Τοποθέτηση ροδελών Μ8 και παξιμαδιών


45. Ολοκληρωμένος κλωβός χωρίς το στήριγμα


46. Προαιρετικά 1 μεταλλικό ταψί προφύλαξης


47. Προαιρετικα λαμπάκι τάσης τροφοδοτικού


48. Σημάδια στήριξης μεταλλικής σωλήνας φ16


49. Τρύπημα σωλήνας φ16 με τρυπάνι 9mm


50. Ζέσταμασημείου κούρμπας με φλόγιστρο


51. Κουρμπάρισμα μεταλλικής σωλήνας σε 90°


52. Tοποθέτηση στηρίγματος κλωβού


53. Ασφάλιση σωλήνα με ροδέλες - παξιμάδια


54. Κατασκευή 2 λαμών στήριξης άνω μέρους


55. Τοποθέτηση σε σχήμα V άνω στηριγμάτων


56. Τοποθέτηση κάτω στηρίγματος κλωβού


57. Παξιμάδια αποστάτες όπου χρειαστεί

58. Ολοκληρωμένος κλωβός χωρίς στήριγμα

59. Κάτω όψη ολοκληρωμένου κλωβού

60. Ολοκληρωμένος κλωβός με το στήριγμα

Έγκυρο CSS!