Οινόφυτα: T 25,9 °C, Max T 32,4°C, Min T 21,1°C, 64%, 0,0 mm, Wind 4,4 km/h, 26° NNE, M. ριπή 51,0 km/h 15:14, 1011,0 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,7 °C at 8:40 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -11,7 °C at 4:50 μμ on 19 Μάρτιος 2020
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 98% at 12:00 πμ on 30 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 74,9 km/h at 12:24 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 38,1 °C 3:45 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -1,5 °C 4:32 πμ on 09 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 19,1 °C 9:48 πμ on 02 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -11,7 °C 4:50 μμ on 19 Μάρτιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 35,2 °C 2:56 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -4,9 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 36,1 °C 3:41 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -3,6 °C 5:59 πμ on 09 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 23,3 °C 08 Ιούλιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 5,9 °C 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 97 % 6:16 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 2:54 μμ on 11 Απρίλιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,9 °C 25 Απρίλιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 15 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 21,6 mm/hr 8:25 μμ on 04 Απρίλιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 9,9 mm 8:46 μμ on 04 Απρίλιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 53,4 mm 04 Απρίλιος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 89,7 mm Απρίλιος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 311,1 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 44 days 05 Αύγουστος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 7 days 07 Απρίλιος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 74,9 km/h 12:24 μμ on 15 Απρίλιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 41,2 km/h 1:05 μμ on 15 Απρίλιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 447,2 km 08 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1041,8 hPa 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 989,6 hPa 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 38,1 °C 3:45 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 20,4 °C 6:09 πμ on 04 Αύγουστος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 19,1 °C 9:48 πμ on 02 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point 3,4 °C 4:44 μμ on 03 Αύγουστος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 35,2 °C 2:56 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 20,0 °C 6:42 πμ on 04 Αύγουστος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 36,1 °C 3:41 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 20,4 °C 6:09 πμ on 04 Αύγουστος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 23,0 °C 01 Αύγουστος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 33,1 °C 02 Αύγουστος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 67 % 4:44 πμ on 02 Αύγουστος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 15 % 3:32 μμ on 01 Αύγουστος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 15,2 °C 01 Αύγουστος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 10,2 °C 02 Αύγουστος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 0,0 mm/hr 12:00 πμ on 01 Αύγουστος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 0,0 mm 12:00 πμ on 01 Αύγουστος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 0,0 mm 01 Αύγουστος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 0,0 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 44 ημέρες 05 Αύγουστος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 01 Αύγουστος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 55,7 km/h 2:05 μμ on 02 Αύγουστος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 28,0 km/h 5:48 μμ on 06 Αύγουστος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 225,6 km 06 Αύγουστος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1012,9 hPa 10:24 πμ on 03 Αύγουστος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1006,1 hPa 5:22 μμ on 01 Αύγουστος

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 32,4°C στις 14:13 38,1°C στις 3:45 μμ - 01 Αύγουστος 38,1°C στις 3:45 μμ - 01 Αύγουστος 43,3°C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία 21,1°C στις 06:40 20,4°C στις 6:09 πμ - 04 Αύγουστος -1,5°C στις 4:32 πμ - 09 Φεβρουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 33,1°C στις 02 Αύγουστος 5,9°C στις 06 Ιανουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 23,0°C στις 01 Αύγουστος 23,3 °C στις 08 Ιούλιος 27,0°C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 31,1 °C στις 14:21 35,2°C στις 2:56 μμ - 01 Αύγουστος 35,2 °C στις 2:56 μμ - 01 Αύγουστος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 21,4°C στις 06:22 20,0°C στις 6:42 πμ - 04 Αύγουστος -4,9°C στις 7:02 πμ - 23 Ιανουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 18,7°C στις 21:12 19,1°C στις 9:48 πμ on 02 Αύγουστος 19,1°C στις 9:48 πμ - 02 Αύγουστος 24,7°C at 8:40 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου 13,0°C στις 00:02 3,4°C στις 4:44 μμ - 03 Αύγουστος -11,7°C στις 4:50 μμ - 19 Μάρτιος -11,7°C at 4:50 μμ on 19 Μάρτιος 2020
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 31,8°C στις 16:10 36,1°C στις 3:41 μμ - 01 Αύγουστος 36,1°C στις 3:41 μμ - 01 Αύγουστος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 21,1°C στις 06:40 20,4°C στις 6:09 πμ - 04 Αύγουστος -3,6°C στις 5:59 πμ - 09 Φεβρουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 11,3°C 15,2°C στις 01 Αύγουστος 19,9°C στις 25 Απρίλιος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 10,2°C στις 02 Αύγουστος 1,5°C στις 15 Φεβρουάριος 1,2°C on 01 Ιανουάριος 2014
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Αύγουστος 21,6mm/hr στις 8:25 μμ - 04 Απρίλιος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Αύγουστος 9,9mm στις 8:46 μμ - 04 Απρίλιος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 0,0mm στις 01 Αύγουστος 53,4mm στις 04 Απρίλιος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 89,7mm - Απρίλιος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 0,0mm 311,1mm 5055,6mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 0 ημέρες έως 01 Αύγουστος 7 ημέρες έως 07 Απρίλιος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 44 ημέρες έως 05 Αύγουστος 44 ημέρες έως 05 Αύγουστος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 46 ημέρες * 682 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 136 ημέρες * 2075 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 51,0km/h στις 15:14 55,7km/h στις 2:05 μμ - 02 Αύγουστος 74,9km/h στις 12:24 μμ - 15 Απρίλιος 74,9km/h at 12:24 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 28,0km/h στις 17:48 28,0km/h στις 5:48 μμ - 06 Αύγουστος 41,2km/h στις 1:05 μμ - 15 Απρίλιος 41,2km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου 225,6km 225,6km στις 06 Αύγουστος 24388,2 km * 327155,3 km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 63° - ENE NW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 66% στις 06:28 67% στις 4:44 πμ - 02 Αύγουστος 97% στις 6:16 πμ - 27 Ιανουάριος 98% at 12:00 πμ on 30 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Υγρασία 31% στις 14:10 15% στις 3:32 μμ - 01 Αύγουστος 9% στις 2:54 μμ - 11 Απρίλιος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1011,0hPa στις 21:25 1012,9hPa στις 10:24 πμ - 03 Αύγουστος 1041,8hPa στις 2:39 πμ - 21 Ιανουάριος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1007,8hPa στις 16:20 1006,1hPa στις 5:22 μμ - 01 Αύγουστος 989,6hPa στις 9:23 πμ - 05 Φεβρουάριος 989,6hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 0 ημέρες 1 ημέρα στις 9 Ιανουαρίου 2020 43 ημέρες
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 0cm 1cm στις 9 Ιανουαρίου 2020 120cm
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 0cm 1cm στις 9 Ιανουαρίου 2020 20cm στις 08 Ιανουαρίου 2019

Όλα τα δεδομένα του τελευταίου πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

Page updated 6/8/2020 9:30:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)