Οινόφυτα: T 9,6 °C, Max T 10,9°C, Min T 3,1°C, 57%, 0,0 mm, Wind 15,6 km/h, 319° NW, M. ριπή 49,1 km/h 11:28, 1023,6 hPa. https://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,8 °C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,8 °C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -16,3 °C at 2:17 μμ on 28 Ιανουάριος 2021
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,8 °C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Ανεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 76,1 km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 19,9 °C 1:01 μμ on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -0,8 °C 6:57 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 10,0 °C 9:31 πμ on 10 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -10,6 °C 2:36 μμ on 01 Φεβρουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 17,4 °C 2:13 μμ on 19 Ιανουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -3,6 °C 8:05 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 19,9 °C 1:01 μμ on 18 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -1,7 °C 8:05 πμ on 02 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 15,6 °C 18 Ιανουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 9,6 °C 31 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 89 % 6:03 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 18 % 1:40 μμ on 02 Φεβρουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 17,0 °C 02 Φεβρουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 2,2 °C 25 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 32,4 mm/hr 5:52 πμ on 20 Ιανουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 11,7 mm 10:51 πμ on 26 Ιανουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 64,2 mm 26 Ιανουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 86,7 mm Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 87,3 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 29 days 09 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 2 days 27 Ιανουάριος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 67,7 km/h 12:08 πμ on 20 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 25,7 km/h 8:26 μμ on 31 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 254,2 km 19 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1032,9 hPa 8:58 πμ on 01 Ιανουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 1004,4 hPa 1:32 μμ on 27 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 16,3 °C 3:32 μμ on 02 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature -0,8 °C 6:57 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 3,2 °C 9:45 πμ on 03 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -10,6 °C 2:36 μμ on 01 Φεβρουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 13,0 °C 3:20 μμ on 02 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp -3,6 °C 8:05 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 16,3 °C 3:32 μμ on 02 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp -1,7 °C 8:05 πμ on 02 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 2,7 °C 01 Φεβρουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 10,5 °C 01 Φεβρουάριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 78 % 8:19 πμ on 02 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 18 % 1:40 μμ on 02 Φεβρουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 17,0 °C 02 Φεβρουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 7,9 °C 01 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 3,6 mm/hr 4:39 πμ on 01 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 0,6 mm 4:38 πμ on 01 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 0,6 mm 01 Φεβρουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 0,6 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες 02 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 01 Φεβρουάριος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 49,1 km/h 11:28 πμ on 03 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 23,1 km/h 2:36 μμ on 01 Φεβρουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 150,2 km 01 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1023,8 hPa 11:52 πμ on 03 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1016,2 hPa 12:00 πμ on 01 Φεβρουάριος

Όλα τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 10,9°C στις 09:57 16,3°C στις 3:32 μμ - 02 Φεβρουάριος 19,9°C στις 1:01 μμ - 18 Ιανουάριος 43,8°C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Ελάχιστη θερμοκρασία 3,1°C στις 05:09 -0,8°C στις 6:57 πμ - 02 Φεβρουάριος -0,8°C στις 6:57 πμ - 02 Φεβρουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 10,5°C στις 01 Φεβρουάριος 9,6°C στις 31 Ιανουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 2,7°C στις 01 Φεβρουάριος 15,6 °C στις 18 Ιανουάριος 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 8,7 °C στις 09:49 13,0°C στις 3:20 μμ - 02 Φεβρουάριος 17,4 °C στις 2:13 μμ - 19 Ιανουάριος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 0,9°C στις 05:09 -3,6°C στις 8:05 πμ - 02 Φεβρουάριος -3,6°C στις 8:05 πμ - 02 Φεβρουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 3,2°C στις 09:45 3,2°C στις 9:45 πμ on 03 Φεβρουάριος 10,0°C στις 9:31 πμ - 10 Ιανουάριος 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου -1,2°C στις 05:07 -10,6°C στις 2:36 μμ - 01 Φεβρουάριος -10,6°C στις 2:36 μμ - 01 Φεβρουάριος -16,3°C at 2:17 μμ on 28 Ιανουάριος 2021
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 10,9°C στις 09:57 16,3°C στις 3:32 μμ - 02 Φεβρουάριος 19,9°C στις 1:01 μμ - 18 Ιανουάριος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 3,0°C στις 06:23 -1,7°C στις 8:05 πμ - 02 Φεβρουάριος -1,7°C στις 8:05 πμ - 02 Φεβρουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 7,9°C 17,0°C στις 02 Φεβρουάριος 17,0°C στις 02 Φεβρουάριος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 7,9°C στις 01 Φεβρουάριος 2,2°C στις 25 Ιανουάριος 1,2°C on 01 Ιανουάριος 2014
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 3,6mm/hr στις 4:39 πμ - 01 Φεβρουάριος 32,4mm/hr στις 5:52 πμ - 20 Ιανουάριος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 0,6mm στις 4:38 πμ - 01 Φεβρουάριος 11,7mm στις 10:51 πμ - 26 Ιανουάριος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 0,6mm στις 01 Φεβρουάριος 64,2mm στις 26 Ιανουάριος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 86,7mm - Ιανουάριος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 0,6mm 87,3mm 6046,8mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 1 ημέρες έως 01 Φεβρουάριος 2 ημέρες έως 27 Ιανουάριος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 1 ημέρες έως 02 Φεβρουάριος 29 ημέρες έως 09 Ιανουάριος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 6 ημέρες * 867 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 25 ημέρες * 2834 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 49,1km/h στις 11:28 49,1km/h στις 11:28 πμ - 03 Φεβρουάριος 67,7km/h στις 12:08 πμ - 20 Ιανουάριος 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 22,3km/h στις 10:53 23,1km/h στις 2:36 μμ - 01 Φεβρουάριος 25,7km/h στις 8:26 μμ - 31 Ιανουάριος 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου 56,6km 150,2km στις 01 Φεβρουάριος 2854,5km * 454221,9km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 309° - NW SSW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 76% στις 05:12 78% στις 8:19 πμ - 02 Φεβρουάριος 89% στις 6:03 πμ - 27 Ιανουάριος 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Ελάχιστη Υγρασία 53% στις 11:08 18% στις 1:40 μμ - 02 Φεβρουάριος 18% στις 1:40 μμ - 02 Φεβρουάριος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1023,8hPa στις 11:52 1023,8hPa στις 11:52 πμ - 03 Φεβρουάριος 1032,9hPa στις 8:58 πμ - 01 Ιανουάριος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1020,2hPa στις 05:17 1016,2hPa στις 12:00 πμ - 01 Φεβρουάριος 1004,4hPa στις 1:32 μμ - 27 Ιανουάριος 989,6hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 6 ημέρες 09-13 Μαρτίου + 20-03 (2022) * ------------------------------------- * 62 ημέρες *
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 16cm από 09 ως 13 Μαρτίου 2022 * ------------------------------------- * 222cm σε 34 ημέρες χιονόστρωσης *
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 6cm στις 11 Μαρτίου 2022 * -------------------------------------- * 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 *

Page updated 3/2/2023 11:54:00 πμ
Template Lio Blue 2013 ©
Powered by Cumulus v1.9.4 ( 10992 )

Έγκυρο CSS!