Οινόφυτα: T 21,9 °C, Max T 29,2°C, Min T 14,8°C, 41%, 0,0 mm, Wind 0,4 km/h, 269° W, M. ριπή 34,7 km/h 14:39, 1011,0 hPa. https://oinofytaweather.gr
Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 44,5 °C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,8 °C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -19,8 °C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,8 °C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 05 Μάιος 2023
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Ανεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 76,1 km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 983,5 hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 30,9 °C 3:00 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -1,0 °C 7:37 πμ on 14 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 15,0 °C 8:10 πμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -12,1 °C 2:48 μμ on 03 Απρίλιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 28,9 °C 3:00 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -3,6 °C 7:35 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 29,2 °C 3:16 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -1,0 °C 7:37 πμ on 14 Ιανουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 18,4 °C 23 Μάιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 5,3 °C 30 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 93 % 1:36 πμ on 27 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 3:06 μμ on 30 Μάρτιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,3 °C 02 Απρίλιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 2,4 °C 16 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 126,0 mm/hr 1:12 πμ on 07 Ιανουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 13,8 mm 1:21 πμ on 07 Ιανουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 34,5 mm 26 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 102,6 mm Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 219,0 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 16 days 26 Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 4 days 31 Ιανουάριος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 74,9 km/h 1:35 πμ on 12 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 35,6 km/h 2:17 μμ on 09 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 361,2 km 22 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1034,4 hPa 10:12 πμ on 29 Ιανουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 998,4 hPa 6:29 μμ on 17 Απρίλιος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 30,9 °C 3:00 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 7,9 °C 6:49 πμ on 06 Μάιος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 15,0 °C 8:10 πμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -10,7 °C 4:15 μμ on 03 Μάιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 28,9 °C 3:00 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 5,5 °C 6:52 πμ on 06 Μάιος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 29,2 °C 3:16 μμ on 22 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 7,4 °C 6:54 πμ on 06 Μάιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 18,4 °C 23 Μάιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 18,8 °C 10 Μάιος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 89 % 1:42 πμ on 10 Μάιος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 9 % 2:29 μμ on 03 Μάιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 17,8 °C 06 Μάιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 3,7 °C 10 Μάιος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 28,7 mm/hr 11:34 μμ on 04 Μάιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 4,2 mm 5:22 μμ on 04 Μάιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 8,7 mm 04 Μάιος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 11,4 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 16 ημέρες 26 Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 10 Μάιος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 58,8 km/h 3:10 μμ on 03 Μάιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 25,1 km/h 1:16 μμ on 23 Μάιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 254,1 km 11 Μάιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1022,7 hPa 11:26 μμ on 27 Μάιος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1006,3 hPa 1:34 μμ on 04 Μάιος

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 29,2°C στις 14:58 30,9°C στις 3:00 μμ - 22 Μάιος 30,9°C στις 3:00 μμ - 22 Μάιος 44,5°C at 4:40 μμ on 26 Ιούλιος 2023
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,8°C στις 05:08 7,9°C στις 6:49 πμ - 06 Μάιος -1,0°C στις 7:37 πμ - 14 Ιανουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 18,8°C στις 10 Μάιος 5,3°C στις 30 Ιανουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 18,4°C στις 23 Μάιος 18,4 °C στις 23 Μάιος 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 25,8 °C στις 18:38 28,9°C στις 3:00 μμ - 22 Μάιος 28,9 °C στις 3:00 μμ - 22 Μάιος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 14,0°C στις 06:39 5,5°C στις 6:52 πμ - 06 Μάιος -3,6°C στις 7:35 πμ - 02 Φεβρουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 11,7°C στις 09:59 15,0°C στις 8:10 πμ on 19 Μάιος 15,0°C στις 8:10 πμ - 19 Μάιος 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου -2,5°C στις 14:43 -10,7°C στις 4:15 μμ - 03 Μάιος -12,1°C στις 2:48 μμ - 03 Απρίλιος -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 27,5°C στις 14:58 29,2°C στις 3:16 μμ - 22 Μάιος 29,2°C στις 3:16 μμ - 22 Μάιος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 14,8°C στις 05:08 7,4°C στις 6:54 πμ - 06 Μάιος -1,0°C στις 7:37 πμ - 14 Ιανουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 14,4°C 17,8°C στις 06 Μάιος 19,3°C στις 02 Απρίλιος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 3,7°C στις 10 Μάιος 2,4°C στις 16 Φεβρουάριος 1,2°C on 05 Μάιος 2023
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 28,7mm/hr στις 11:34 μμ - 04 Μάιος 126,0mm/hr στις 1:12 πμ - 07 Ιανουάριος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 4,2mm στις 5:22 μμ - 04 Μάιος 13,8mm στις 1:21 πμ - 07 Ιανουάριος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 8,7mm στις 04 Μάιος 34,5mm στις 26 Φεβρουάριος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 102,6mm - Ιανουάριος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 11,4mm 219,0mm 6928,8mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 2 ημέρες έως 10 Μάιος 4 ημέρες έως 31 Ιανουάριος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 16 ημέρες έως 26 Μάιος 16 ημέρες έως 26 Μάιος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 32 ημέρες * 973 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 89 ημέρες * 3183 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 34,7km/h στις 14:39 58,8km/h στις 3:10 μμ - 03 Μάιος 74,9km/h στις 1:35 πμ - 12 Φεβρουάριος 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 18,7km/h στις 14:49 25,1km/h στις 1:16 μμ - 23 Μάιος 35,6km/h στις 2:17 μμ - 09 Ιανουάριος 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου 101,2km 254,1km στις 11 Μάιος 14405,4km * 508117,8km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 34° - NE NW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 70% στις 06:33 89% στις 1:42 πμ - 10 Μάιος 93% στις 1:36 πμ - 27 Φεβρουάριος 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Ελάχιστη Υγρασία 13% στις 14:43 9% στις 2:29 μμ - 03 Μάιος 9% στις 3:06 μμ - 30 Μάρτιος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1011,6hPa στις 00:03 1022,7hPa στις 11:26 μμ - 27 Μάιος 1034,4hPa στις 10:12 πμ - 29 Ιανουάριος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1009,5hPa στις 18:23 1006,3hPa στις 1:34 μμ - 04 Μάιος 998,4hPa στις 6:29 μμ - 17 Απρίλιος 983,5hPa at 8:55 μμ on 25 Νοέμβριος 2023
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * 1 ημέρα στις 30 Ιανουαρίου * 67 ημέρες *
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 0cm στις 30 Ιανουαρίου * 0cm στις 30 Ιανουαρίου * 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης *
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * 0cm στις 30 Ιανουαρίου 2024 * 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 *
Όλα τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

Page updated 30/5/2024 9:48:00 μμ
Template Lio Blue 2013 ©
Powered by Cumulus v1.9.4 ( 10992 )

Έγκυρο CSS!