Οινόφυτα: T 22,4 °C, Max T 22,5°C, Min T 10,7°C, 20%, 0,0 mm, Wind 17,9 km/h, 357° N, M. ριπή 51,6 km/h 14:31, 1023,5 hPa. https://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,8 °C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,8 °C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -16,3 °C at 2:17 μμ on 28 Ιανουάριος 2021
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,8 °C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Ανεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 76,1 km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 30,4 °C 2:38 μμ on 17 Μάιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -4,0 °C 7:11 πμ on 28 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 16,6 °C 10:02 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -13,9 °C 2:18 μμ on 24 Μάρτιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 29,4 °C 12:10 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -7,3 °C 7:06 πμ on 28 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 28,7 °C 12:10 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -5,5 °C 8:23 πμ on 28 Ιανουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 16,1 °C 16 Μάιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 0,9 °C 24 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 92 % 8:26 πμ on 01 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 7:12 μμ on 02 Μάρτιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,1 °C 05 Φεβρουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 2,1 °C 28 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 28,8 mm/hr 1:13 πμ on 17 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 6,9 mm 11:41 πμ on 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 20,1 mm 02 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 50,7 mm Φεβρουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 181,5 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 24 days 16 Απρίλιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days 12 Ιανουάριος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 61,8 km/h 4:42 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 28,5 km/h 4:51 πμ on 12 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 430,7 km 12 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1037,8 hPa 8:10 πμ on 15 Μάρτιος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 996,4 hPa 1:22 μμ on 10 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 30,4 °C 2:38 μμ on 17 Μάιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 8,8 °C 5:20 πμ on 05 Μάιος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 16,6 °C 10:02 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -13,2 °C 7:07 μμ on 10 Μάιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 29,4 °C 12:10 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 7,0 °C 6:37 πμ on 11 Μάιος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 28,7 °C 12:10 μμ on 18 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 8,8 °C 5:20 πμ on 05 Μάιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 16,1 °C 16 Μάιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 15,5 °C 02 Μάιος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 92 % 11:10 πμ on 02 Μάιος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 9 % 6:05 μμ on 10 Μάιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 16,7 °C 12 Μάιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 3,5 °C 02 Μάιος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 14,4 mm/hr 10:05 μμ on 18 Μάιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 5,4 mm 10:59 μμ on 18 Μάιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 10,2 mm 18 Μάιος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 15,9 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 13 ημέρες 17 Μάιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 19 Μάιος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 51,6 km/h 2:31 μμ on 20 Μάιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 24,8 km/h 12:52 μμ on 19 Μάιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 301,6 km 19 Μάιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1027,1 hPa 12:03 μμ on 19 Μάιος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1011,3 hPa 6:26 μμ on 02 Μάιος

Όλα τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 22,5°C στις 15:52 30,4°C στις 2:38 μμ - 17 Μάιος 30,4°C στις 2:38 μμ - 17 Μάιος 43,8°C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Ελάχιστη θερμοκρασία 10,7°C στις 04:53 8,8°C στις 5:20 πμ - 05 Μάιος -4,0°C στις 7:11 πμ - 28 Ιανουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 15,5°C στις 02 Μάιος 0,9°C στις 24 Ιανουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 16,1°C στις 16 Μάιος 16,1 °C στις 16 Μάιος 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 18,3 °C στις 15:50 29,4°C στις 12:10 μμ - 18 Μάιος 29,4 °C στις 12:10 μμ - 18 Μάιος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 8,4°C στις 03:35 7,0°C στις 6:37 πμ - 11 Μάιος -7,3°C στις 7:06 πμ - 28 Ιανουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 8,6°C στις 08:02 16,6°C στις 10:02 μμ on 18 Μάιος 16,6°C στις 10:02 μμ - 18 Μάιος 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου -1,9°C στις 15:40 -13,2°C στις 7:07 μμ - 10 Μάιος -13,9°C στις 2:18 μμ - 24 Μάρτιος -16,3°C at 2:17 μμ on 28 Ιανουάριος 2021
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 22,5°C στις 15:52 28,7°C στις 12:10 μμ - 18 Μάιος 28,7°C στις 12:10 μμ - 18 Μάιος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 10,5°C στις 03:35 8,8°C στις 5:20 πμ - 05 Μάιος -5,5°C στις 8:23 πμ - 28 Ιανουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 11,9°C 16,7°C στις 12 Μάιος 19,1°C στις 05 Φεβρουάριος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 3,5°C στις 02 Μάιος 2,1°C στις 28 Φεβρουάριος 1,2°C on 01 Ιανουάριος 2014
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 14,4mm/hr στις 10:05 μμ - 18 Μάιος 28,8mm/hr στις 1:13 πμ - 17 Φεβρουάριος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 5,4mm στις 10:59 μμ - 18 Μάιος 6,9mm στις 11:41 πμ - 02 Φεβρουάριος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 10,2mm στις 18 Μάιος 20,1mm στις 02 Φεβρουάριος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 50,7mm - Φεβρουάριος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 15,9mm 181,5mm 5829,6mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 2 ημέρες έως 19 Μάιος 6 ημέρες έως 12 Ιανουάριος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 13 ημέρες έως 17 Μάιος 24 ημέρες έως 16 Απρίλιος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 38 ημέρες * 828 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 82 ημέρες * 2597 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 51,6km/h στις 14:31 51,6km/h στις 2:31 μμ - 20 Μάιος 61,8km/h στις 4:42 πμ - 12 Ιανουάριος 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 23,4km/h στις 13:31 24,8km/h στις 12:52 μμ - 19 Μάιος 28,5km/h στις 4:51 πμ - 12 Ιανουάριος 41,2km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου 163,2km 301,6km στις 19 Μάιος 14792,9km * 418607,7km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 346° - NNW NW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 71% στις 07:08 92% στις 11:10 πμ - 02 Μάιος 92% στις 8:26 πμ - 01 Ιανουάριος 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Ελάχιστη Υγρασία 20% στις 15:40 9% στις 6:05 μμ - 10 Μάιος 9% στις 7:12 μμ - 02 Μάρτιος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1026,2hPa στις 00:28 1027,1hPa στις 12:03 μμ - 19 Μάιος 1037,8hPa στις 8:10 πμ - 15 Μάρτιος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1023,2hPa στις 16:20 1011,3hPa στις 6:26 μμ - 02 Μάιος 996,4hPa στις 1:22 μμ - 10 Ιανουάριος 989,6hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 6 ημέρες από 09 ως 13 Μαρτίου + 20-03 * 12 ημέρες (6 τον Ιαν & 6 τον Μαρ) * 62 ημέρες *
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 16cm από 09 ως 13 Μαρτίου 2022 * 53cm (37εκ τον Ιαν & 16εκ τον Μαρ) * 222cm σε 34 ημέρες χιονόστρωσης *
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 6cm στις 11 Μαρτίου 2022 * 32cm στις 24 Ιανουαρίου 2022 * 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 *

Page updated 20/5/2022 4:24:00 μμ
Template Lio Blue 2013 ©
Powered by Cumulus v1.9.4 ( 10992 )

Έγκυρο CSS!