Οινόφυτα: T 13,6 °C, Max T 14,3°C, Min T 7,1°C, 74%, 0,3 mm, Wind 4,6 km/h, 324° NW, M. ριπή 25,3 km/h 10:42, 1011,7 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 378,7 km on 29 Μάρτιος 2019
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 20,8 °C 2:27 μμ on 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -1,5 °C 4:32 πμ on 09 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 11,7 °C 1:39 μμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -10,1 °C 3:40 μμ on 18 Φεβρουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 19,1 °C 1:31 μμ on 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -4,9 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -3,6 °C 5:59 πμ on 09 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 20,8 °C 2:27 μμ on 04 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 10,9 °C 12 Φεβρουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 5,9 °C 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 97 % 6:16 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 15 % 3:40 μμ on 18 Φεβρουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 16,6 °C 23 Ιανουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 15 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 14,4 mm/hr 9:48 πμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 4,8 mm 10:25 πμ on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 32,7 mm 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 55,5 mm Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 88,2 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 8 days 04 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days 02 Ιανουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 63,6 km/h 3:30 μμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 33,3 km/h 2:58 μμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 350,0 km 06 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 989,6 hPa 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1041,8 hPa 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 20,8 °C 2:27 μμ on 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature -1,5 °C 4:32 πμ on 09 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 11,2 °C 3:29 πμ on 15 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -10,1 °C 3:40 μμ on 18 Φεβρουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 19,1 °C 1:31 μμ on 04 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp -4,8 °C 5:59 πμ on 09 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp -3,6 °C 5:59 πμ on 09 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 20,8 °C 2:27 μμ on 04 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 10,9 °C 12 Φεβρουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 6,0 °C 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 97 % 3:07 πμ on 15 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 15 % 3:40 μμ on 18 Φεβρουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 16,5 °C 10 Φεβρουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 1,5 °C 15 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 14,4 mm/hr 9:48 πμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 4,8 mm 10:25 πμ on 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 20,1 mm 06 Φεβρουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 32,7 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες 04 Φεβρουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 08 Φεβρουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 63,6 km/h 3:30 μμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 33,3 km/h 2:58 μμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 303,0 km 16 Φεβρουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 989,6 hPa 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1035,1 hPa 9:56 πμ on 09 Φεβρουάριος

Page updated 20/2/2020 12:45:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)