Οινόφυτα: T 14,6 °C, Max T 19,4°C, Min T 8,7°C, 51%, 0,0 mm, Wind 3,4 km/h, 240° WSW, M. ριπή 55,7 km/h 12:25, 1014,1 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 67,3 km/h at 2:37 πμ on 18 Ιανουάριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 34,0 km/h at 2:07 μμ on 13 Ιανουάριος 2015
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 378,7 km on 29 Μάρτιος 2019
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 990,5 hPa at 6:30 μμ on 14 Μάρτιος 2013
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 19,4 °C 1:52 μμ on 29 Ιανουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -1,4 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 11,7 °C 1:39 μμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -6,4 °C 1:50 μμ on 22 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 16,5 °C 1:50 μμ on 29 Ιανουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -4,9 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -3,4 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 19,4 °C 1:52 μμ on 29 Ιανουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 8,0 °C 17 Ιανουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 5,9 °C 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 97 % 6:16 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 23 % 2:32 μμ on 04 Ιανουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 16,6 °C 23 Ιανουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 2,4 °C 20 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 7,2 mm/hr 1:03 πμ on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 3,0 mm 7:21 πμ on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 32,7 mm 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 55,5 mm Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 55,5 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 6 days 25 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days 02 Ιανουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 61,2 km/h 5:01 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 28,6 km/h 5:07 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 350,0 km 06 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 1011,6 hPa 2:24 μμ on 05 Ιανουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1041,8 hPa 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 19,4 °C 1:52 μμ on 29 Ιανουάριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature -1,4 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 11,7 °C 1:39 μμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -6,4 °C 1:50 μμ on 22 Ιανουάριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 16,5 °C 1:50 μμ on 29 Ιανουάριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp -4,9 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp -3,4 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Υψηλότερη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 19,4 °C 1:52 μμ on 29 Ιανουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 8,0 °C 17 Ιανουάριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 5,9 °C 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 97 % 6:16 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 23 % 2:32 μμ on 04 Ιανουάριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 16,6 °C 23 Ιανουάριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 2,4 °C 20 Ιανουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 7,2 mm/hr 1:03 πμ on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 3,0 mm 7:21 πμ on 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 32,7 mm 06 Ιανουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 55,5 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες 25 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 02 Ιανουάριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 61,2 km/h 5:01 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 28,6 km/h 5:07 πμ on 02 Ιανουάριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 350,0 km 06 Ιανουάριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1011,6 hPa 2:24 μμ on 05 Ιανουάριος
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1041,8 hPa 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος

Page updated 29/1/2020 10:12:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)