Οινόφυτα: T 27,9 °C, Max T 28,2°C, Min T 14,8°C, 20%, 0,0 mm, Wind 7,6 km/h, 327° NNW, M. ριπή 28,8 km/h 13:36, 1014,0 hPa. https://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,8 °C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,8 °C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -19,8 °C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,8 °C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 05 Μάιος 2023
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Ανεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 76,1 km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 29,2 °C 4:22 μμ on 03 Ιούνιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -2,0 °C 7:23 πμ on 12 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 15,4 °C 1:32 μμ on 29 Μάιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -19,8 °C 3:19 μμ on 29 Μάρτιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 26,4 °C 4:14 μμ on 04 Ιούνιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -5,5 °C 7:19 πμ on 12 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 27,6 °C 4:22 μμ on 03 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -4,2 °C 2:05 πμ on 06 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 19,0 °C 04 Ιούνιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 2,1 °C 06 Φεβρουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 90 % 5:28 πμ on 08 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 2:59 μμ on 29 Μάρτιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 18,4 °C 25 Μάρτιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,2 °C 05 Μάιος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 57,6 mm/hr 12:41 μμ on 06 Απρίλιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 18,6 mm 5:01 μμ on 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 66,6 mm 05 Φεβρουάριος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 186,6 mm Φεβρουάριος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 444,9 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 29 days 09 Ιανουάριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 6 days 09 Φεβρουάριος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 67,7 km/h 12:08 πμ on 20 Ιανουάριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 30,0 km/h 9:44 πμ on 29 Μάρτιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 259,1 km 29 Μάρτιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1036,1 hPa 9:41 μμ on 08 Φεβρουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 998,3 hPa 6:48 πμ on 04 Απρίλιος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 29,2 °C 4:22 μμ on 03 Ιούνιος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 14,6 °C 5:54 πμ on 03 Ιούνιος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 14,6 °C 9:07 πμ on 01 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point -9,2 °C 12:41 μμ on 06 Ιούνιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 26,4 °C 4:14 μμ on 04 Ιούνιος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 13,3 °C 5:56 πμ on 03 Ιούνιος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 27,6 °C 4:22 μμ on 03 Ιούνιος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 14,6 °C 5:54 πμ on 03 Ιούνιος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 19,0 °C 04 Ιούνιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 25,6 °C 02 Ιούνιος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 85 % 5:38 πμ on 01 Ιούνιος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 9 % 12:41 μμ on 06 Ιούνιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 14,6 °C 03 Ιούνιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 8,9 °C 02 Ιούνιος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 0,0 mm/hr 12:00 πμ on 01 Ιούνιος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 0,0 mm 12:00 πμ on 01 Ιούνιος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 0,0 mm 01 Ιούνιος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 0,0 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain ημέρες 06 Ιούνιος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 01 Ιούνιος
Ανεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 43,1 km/h 1:29 μμ on 05 Ιούνιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 19,7 km/h 5:23 μμ on 01 Ιούνιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 202,9 km 06 Ιούνιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Air Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1019,4 hPa 10:57 μμ on 04 Ιούνιος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1010,3 hPa 6:19 μμ on 02 Ιούνιος

Όλα τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 28,2°C στις 13:29 29,2°C στις 4:22 μμ - 03 Ιούνιος 29,2°C στις 4:22 μμ - 03 Ιούνιος 43,8°C at 2:55 μμ on 03 Αύγουστος 2021
Ελάχιστη θερμοκρασία 14,8°C στις 05:37 14,6°C στις 5:54 πμ - 03 Ιούνιος -2,0°C στις 7:23 πμ - 12 Φεβρουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 25,6°C στις 02 Ιούνιος 2,1°C στις 06 Φεβρουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 19,0°C στις 04 Ιούνιος 19,0 °C στις 04 Ιούνιος 27,8°C at 5:48 πμ on 06 Αύγουστος 2021
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 25,7 °C στις 13:29 26,4°C στις 4:14 μμ - 04 Ιούνιος 26,4 °C στις 4:14 μμ - 04 Ιούνιος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 13,7°C στις 05:49 13,3°C στις 5:56 πμ - 03 Ιούνιος -5,5°C στις 7:19 πμ - 12 Φεβρουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 10,0°C στις 09:09 14,6°C στις 9:07 πμ on 01 Ιούνιος 15,4°C στις 1:32 μμ - 29 Μάιος 24,8°C at 8:37 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου 2,9°C στις 14:55 -9,2°C στις 12:41 μμ - 06 Ιούνιος -19,8°C στις 3:19 μμ - 29 Μάρτιος -19,8°C at 3:19 μμ on 29 Μάρτιος 2023
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 27,0°C στις 13:29 27,6°C στις 4:22 μμ - 03 Ιούνιος 27,6°C στις 4:22 μμ - 03 Ιούνιος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 14,8°C στις 05:37 14,6°C στις 5:54 πμ - 03 Ιούνιος -4,2°C στις 2:05 πμ - 06 Φεβρουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 13,4°C 14,6°C στις 03 Ιούνιος 18,4°C στις 25 Μάρτιος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 8,9°C στις 02 Ιούνιος 1,2°C στις 05 Μάιος 1,2°C on 05 Μάιος 2023
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 0,0mm/hr στις 12:00 πμ - 01 Ιούνιος 57,6mm/hr στις 12:41 μμ - 06 Απρίλιος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 0,0mm στις 12:00 πμ - 01 Ιούνιος 18,6mm στις 5:01 μμ - 05 Φεβρουάριος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 0,0mm στις 01 Ιούνιος 66,6mm στις 05 Φεβρουάριος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 186,6mm - Φεβρουάριος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 0,0mm 444,9mm 6405,5mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 0 ημέρες έως 01 Ιούνιος 6 ημέρες έως 09 Φεβρουάριος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 8 ημέρες έως 06 Ιούνιος 29 ημέρες έως 09 Ιανουάριος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 49 ημέρες * 910 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 102 ημέρες * 2911 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 28,8km/h στις 13:36 43,1km/h στις 1:29 μμ - 05 Ιούνιος 67,7km/h στις 12:08 πμ - 20 Ιανουάριος 76,1km/h at 7:41 μμ on 11 Δεκέμβριος 2021
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 12,2km/h στις 14:45 19,7km/h στις 5:23 μμ - 01 Ιούνιος 30,0km/h στις 9:44 πμ - 29 Μάρτιος 41,2km/h at 1:05 πμ on 15 Απρίλιος 2020
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου 69,6km 202,9km στις 06 Ιούνιος 17193,3km * 468560,7km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 320° - NW NW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 62% στις 05:45 85% στις 5:38 πμ - 01 Ιούνιος 90% στις 5:28 πμ - 08 Φεβρουάριος 99% at 8:07 μμ on 08 Σεπτέμβριος 2021
Ελάχιστη Υγρασία 20% στις 14:55 9% στις 12:41 μμ - 06 Ιούνιος 9% στις 2:59 μμ - 29 Μάρτιος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1016,5hPa στις 00:27 1019,4hPa στις 10:57 μμ - 04 Ιούνιος 1036,1hPa στις 9:41 μμ - 08 Φεβρουάριος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1014,0hPa στις 14:48 1010,3hPa στις 6:19 μμ - 02 Ιούνιος 998,3hPa στις 6:48 πμ - 04 Απρίλιος 989,6hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ή ΤΕΛΕ/ΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΝ/ΩΣΗΣ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 5 ημέρες απο 05 έως 09 Φεβρουαρίου * 5 ημέρες απο 05 έως 09 Φεβρουαρίου * 67 ημέρες *
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 37cm από 05 έως 09 Φεβρουαρίου * 37cm από 05 έως 09 Φεβρουαρίου * 258cm σε 39 ημέρες χιονόστρωσης *
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 14cm στις 08 Φεβρουαρίου 2023 * 14cm στις 08 Φεβρουαρίου 2023 * 35cm στις 15 Φεβροαρίου 2021 *

Page updated 7/6/2023 2:57:00 μμ
Template Lio Blue 2013 ©
Powered by Cumulus v1.9.4 ( 10992 )

Έγκυρο CSS!