Οινόφυτα: T 12,0 °C, Max T 20,7°C, Min T 11,7°C, 70%, 0,0 mm, Wind 1,7 km/h, 268° W, M. ριπή 33,0 km/h 12:56, 1019,2 hPa.http://oinofytaweather.gr

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Απόλυτα Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time High Temperature 43,3 °C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time Low Temperature -8,6 °C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας - All Time High HeatIndex 43,2 °C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας - All Time Lowest Windchill -11,1 °C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time High Apparent Temp 42,1 °C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Απόλυτα Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία - All Time Low Apparent Temp -12,4 °C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Απόλυτα Μέγιστο Σημείο Δρόσου - All Time High Dew Point 24,7 °C at 8:40 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Απόλυτα Ελάχιστο Σημείο Δρόσου - All Time Low Dew Point -11,7 °C at 4:50 μμ on 19 Μάρτιος 2020
Απόλυτα Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία - All Time High Minimum Temp 27,0 °C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Απόλυτα Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία - All Time Low Maximum Temp -2,0 °C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Απόλυτα Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time High Daily Temp Range 21,9 °C on 27 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας - All Time Low Daily Temp Range 1,2 °C on 01 Ιανουάριος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Υγρασία - All Time High Humidity 98% at 12:00 πμ on 30 Δεκέμβριος 2012
Απόλυτα Ελάχιστη Υγρασία - All Time Low Humidity 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
Βροχόπτωση - Rainfall
Απόλυτα Μέγιστη Ένταση βροχόπτωσης - All Time High Rain Rate 172,8 mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Απόλυτα Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση - All Time High Hourly Rainfall 90,0 mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Απόλυτα Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση - All Time High Daily Rainfall 97,2 mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Απόλυτα Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση - All Time High Monthly Rainfall 217,5 mm Δεκέμβριος 2014
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας - All Time Longest Dry Period 70 to 30 Σεπτέμβριος 2013
Απόλυτα Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων - All Time Longest Dry Period 12 to 12 Μάρτιος 2014
Άνεμος - Wind
Απόλυτα Μέγιστη Ταχύτητα Ριπής Ανέμου - All Time High Wind Speed Gust 74,9 km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου - All Time High Wind Speed Average 41,2 km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Απόλυτα Μέγιστο Τρέξιμο Ανέμου - All Time High Daily Wind Run 447,2 km on 08 Απρίλιος 2020
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Απόλυτα Μέγιστη Aτμοσφαιρική Πίεση - All Time High Pressure 1041,8 hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Απόλυτα Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση - All Time Low Pressure 989,6 hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Ηighest Τemperature 38,2 °C 2:54 μμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Year Lowest Temperature -1,5 °C 4:32 πμ on 09 Φεβρουάριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους - This Year Highest Dew Point 21,9 °C 7:07 μμ on 05 Οκτώβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Έτους- This Year Lowest Dew Point -11,7 °C 4:50 μμ on 19 Μάρτιος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Apparent Temp 35,4 °C 11:26 πμ on 01 Σεπτέμβριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Apparent Temp -4,9 °C 7:02 πμ on 23 Ιανουάριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Έτους - This Year Highest HeatIndex Temp 36,1 °C 3:41 μμ on 01 Αύγουστος
Ελάχιστη Τιμη Δείκτη Ψυχρότητας Έτους - This Year Lowest Wind Chill Temp -3,6 °C 5:59 πμ on 09 Φεβρουάριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Highest Daily Minimum Temp 23,3 °C 08 Ιούλιος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Έτους - This Υear Lowest Daily Maximum Temp 5,9 °C 06 Ιανουάριος
Μέγιστη Υγρασία Έτους - This Υear Ηigh Ηumidity 97 % 6:16 πμ on 27 Ιανουάριος
Ελάχιστη Υγρασία Έτους - This Year Low Humidity 9 % 2:54 μμ on 11 Απρίλιος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year High Daily Temp Range 19,9 °C 25 Απρίλιος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Έτους - This Year Low Daily Temp Range 1,5 °C 15 Φεβρουάριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Έτους - This Year High Rainfall Rate 72,0 mm/hr 8:28 πμ on 19 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Hourly Rain 12,0 mm 8:48 πμ on 19 Σεπτέμβριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Έτους - This Year High Daily Rain 53,4 mm 04 Απρίλιος
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση Έτους - This Year High Monthly Rain 89,7 mm Απρίλιος
Συνολική Βροχόπτωση Έτους - Total Annual rainfall So Far 361,2 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας Έτους - This Year Longest Period Without Rain 47 days 08 Αύγουστος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Έτους - This Year Longest Period Of Rain 7 days 07 Απρίλιος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Έτους - This Year High Wind Gust 74,9 km/h 1:05 μμ on 15 Απρίλιος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Έτους - This Year High Average Wind Speed 41,2 km/h 1:05 μμ on 15 Απρίλιος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Έτους - This Year High Daily Wind Run 447,2 km 08 Απρίλιος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year High Pressure 1041,8 hPa 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Έτους - This Year Low Pressure 989,6 hPa 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος

Θερμοκρασία και Υγρασία - Temperature and Humidity
Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Temperature 33,2 °C 1:10 μμ on 07 Οκτώβριος
Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Temperature 9,8 °C 6:24 πμ on 24 Οκτώβριος
Μέγιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα - This Month Highest Dew Point 21,9 °C 7:07 μμ on 05 Οκτώβριος
Ελάχιστη Τιμή Σημείου Δρόσου Μήνα- This Month Lowest Dew Point 1,7 °C 2:52 μμ on 24 Οκτώβριος
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Apparent Temp 33,3 °C 2:07 μμ on 06 Οκτώβριος
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Apparent Temp 9,1 °C 6:24 πμ on 24 Οκτώβριος
Μέγιστη Τιμή Δείκτη Δυσφορίας Μήνα - This Month Highest HeatIndex Temp 32,2 °C 2:15 μμ on 06 Οκτώβριος
Ελάχιστη Τιμή Δείκτη Ψυχρότητας Μήνα - This Month Lowest Wind Chill Temp 9,8 °C 6:24 πμ on 24 Οκτώβριος
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Highest Daily Minimum Temp 18,8 °C 05 Οκτώβριος
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία Μήνα - This Month Lowest Daily Maximum Temp 17,2 °C 21 Οκτώβριος
Μέγιστη Υγρασία Μήνα - This Month Ηigh Ηumidity 97 % 4:58 πμ on 28 Οκτώβριος
Ελάχιστη Υγρασία Μήνα - This Month Low Humidity 20 % 2:27 μμ on 07 Οκτώβριος
Μεγίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month High Daily Temp Range 17,3 °C 24 Οκτώβριος
Ελαχίστη Διαφορά Θερμοκρασίας Μήνα - This Month Low Daily Temp Range 3,5 °C 21 Οκτώβριος
Βροχόπτωση - Rainfall
Μέγιστη 'Ενταση Βροχόπτωσης Μήνα - This Month High Rainfall Rate 18,0 mm/hr 12:41 πμ on 21 Οκτώβριος
Μέγιστη Ωριαία Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Hourly Rain 4,5 mm 12:53 πμ on 21 Οκτώβριος
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση Μήνα - This Month High Daily Rain 9,0 mm 28 Οκτώβριος
Συνολική Βροχόπτωση Μήνα - This Month Rainfall So Far 26,1 mm  
Μεγαλύτερη Περίοδος ανομβρίας Μήνα - This Month Longest Period Without Rain 13 ημέρες 07 Οκτώβριος
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων Μήνα - This Month Longest Period Of Rain ημέρες 29 Οκτώβριος
Άνεμος - Wind
Μέγιστη Ριπή Ανέμου Μήνα - This Month High Wind Gust 53,3 km/h 11:59 μμ on 13 Οκτώβριος
Μέγιστη Μέση Tαχύτητα Ανέμου Μήνα - This Month High Average Wind Speed 22,3 km/h 3:41 πμ on 13 Οκτώβριος
Μέγιστο Ημερήσιο Τρέξιμο Ανέμου Μήνα - This Month High Daily Wind Run 172,6 km 13 Οκτώβριος
Ατμοσφαιρική Πίεση - Pressure
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month High Pressure 1026,1 hPa 3:18 μμ on 23 Οκτώβριος
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση Μήνα - This Month Low Pressure 1005,9 hPa 12:04 πμ on 14 Οκτώβριος

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Θερμοκρασία 20,7°C στις 13:43 33,2°C στις 1:10 μμ - 07 Οκτώβριος 38,2°C στις 2:54 μμ - 01 Σεπτέμβριος 43,3°C at 3:59 μμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη θερμοκρασία 11,7°C στις 22:52 9,8°C στις 6:24 πμ - 24 Οκτώβριος -1,5°C στις 4:32 πμ - 09 Φεβρουάριος -8,6°C at 4:24 πμ on 11 Ιανουάριος 2017
Χαμηλότερη Μέγιστη Θερμοκρασία 17,2°C στις 21 Οκτώβριος 5,9°C στις 06 Ιανουάριος -2,0°C at 3:48 μμ on 08 Ιανουάριος 2017
Υψηλότερη Ελάχιστη Θερμοκρασία 18,8°C στις 05 Οκτώβριος 23,3 °C στις 08 Ιούλιος 27,0°C at 6:39 πμ on 09 Αύγουστος 2017
Μέγιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 18,3 °C στις 11:22 33,3°C στις 2:07 μμ - 06 Οκτώβριος 35,4 °C στις 11:26 πμ - 01 Σεπτέμβριος 42,1°C at 11:47 πμ on 02 Ιούλιος 2017
Ελάχιστη Φαινομενική Θερμοκρασία 10,3°C στις 07:30 9,1°C στις 6:24 πμ - 24 Οκτώβριος -4,9°C στις 7:02 πμ - 23 Ιανουάριος -12,4°C at 4:47 πμ on 09 Ιανουάριος 2019
Μέγιστο Σημείο Δρόσου 9,9°C στις 08:44 21,9°C στις 7:07 μμ on 05 Οκτώβριος 21,9°C στις 7:07 μμ - 05 Οκτώβριος 24,7°C at 8:40 μμ on 10 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστο Σημείο Δρόσου 5,0°C στις 13:05 1,7°C στις 2:52 μμ - 24 Οκτώβριος -11,7°C στις 4:50 μμ - 19 Μάρτιος -11,7°C at 4:50 μμ on 19 Μάρτιος 2020
Μέγιστος Δείκτης Δυσφορίας 20,7°C στις 13:43 32,2°C στις 2:15 μμ - 06 Οκτώβριος 36,1°C στις 3:41 μμ - 01 Αύγουστος 43,2°C at 3:26 μμ on 11 Σεπτέμβριος 2017
Ελάχιστος Δείκτης Ψυχρότητας 11,7°C στις 22:52 9,8°C στις 6:24 πμ - 24 Οκτώβριος -3,6°C στις 5:59 πμ - 09 Φεβρουάριος -11,1°C at 9:44 μμ on 10 Ιανουάριος 2017
Μέγιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 9,0°C 17,3°C στις 24 Οκτώβριος 19,9°C στις 25 Απρίλιος 21,9°C on 27 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Διαφορά Θερμοκρασίας 3,5°C στις 21 Οκτώβριος 1,5°C στις 15 Φεβρουάριος 1,2°C on 01 Ιανουάριος 2014
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ένταση Βροχόπτωσης 0,0mm/hr στις 00:00 18,0mm/hr στις 12:41 πμ - 21 Οκτώβριος 72,0mm/hr στις 8:28 πμ - 19 Σεπτέμβριος 172,8mm/hr at 4:20 μμ on 15 Ιούνιος 2014
Μέγιστη Ωριαία Βροχοπτωση 0,0mm στις 00:00 4,5mm στις 12:53 πμ - 21 Οκτώβριος 12,0mm στις 8:48 πμ - 19 Σεπτέμβριος 90,0mm at 4:15 μμ on 11 Οκτώβριος 2015
Μέγιστη Ημερήσια Βροχόπτωση 9,0mm στις 28 Οκτώβριος 53,4mm στις 04 Απρίλιος 97,2mm on 30 Σεπτέμβριος 2018
Μέγιστη Μηνιαία Βροχόπτωση 89,7mm - Απρίλιος 217,5mm - Δεκέμβριος 2014
Συνολική Βροχόπτωση 0,0mm 26,1mm 361,2mm 5103mm *
Μεγαλύτερη Περίοδος Βροχοπτώσεων 2 ημέρες έως 29 Οκτώβριος 7 ημέρες έως 07 Απρίλιος 12 ημέρες to 12 Μάρτιος 2014
Μεγαλύτερη Περίοδος Ανομβρίας 13 ημέρες έως 07 Οκτώβριος 47 ημέρες έως 08 Αύγουστος 70 ημέρες to 30 Σεπτέμβριος 2013
Σύνολο Ημερών Βροχόπτωσης 50 ημέρες * 686 ημέρες *
Σύνολο Ημερών Ανομβρίας 224 ημέρες * 2163 ημέρες *
ΑΝΕΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ριπή Ανέμου 33,0km/h στις 12:56 53,3km/h στις 11:59 μμ - 13 Οκτώβριος 74,9km/h στις 1:05 μμ - 15 Απρίλιος 74,9km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Μέγιστη Μέση Ταχύτητα Ανέμου 17,0km/h στις 13:01 22,3km/h στις 3:41 πμ - 13 Οκτώβριος 41,2km/h στις 1:05 μμ - 15 Απρίλιος 41,2km/h at 1:05 μμ on 15 Απρίλιος 2020
Συνολικό Τρέξιμο Ανέμου 124,2km 172,6km στις 13 Οκτώβριος 45617,8 km * 348384,9 km *
Κυρίαρχη Διεύθυνση Ανέμου 310° - NW NW * NNW *
ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Υγρασία 75% στις 07:37 97% στις 4:58 πμ - 28 Οκτώβριος 97% στις 6:16 πμ - 27 Ιανουάριος 98% at 12:00 πμ on 30 Δεκέμβριος 2012
Ελάχιστη Υγρασία 37% στις 13:00 20% στις 2:27 μμ - 07 Οκτώβριος 9% στις 2:54 μμ - 11 Απρίλιος 9% at 3:02 μμ on 24 Απρίλιος 2018
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Μέγιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1022,9hPa στις 08:26 1026,1hPa στις 3:18 μμ - 23 Οκτώβριος 1041,8hPa στις 2:39 πμ - 21 Ιανουάριος 1041,8hPa at 2:39 πμ on 21 Ιανουάριος 2020
Ελάχιστη Ατμοσφαιρική Πίεση 1019,1hPa στις 23:34 1005,9hPa στις 12:04 πμ - 14 Οκτώβριος 989,6hPa στις 9:23 πμ - 05 Φεβρουάριος 989,6hPa at 9:23 πμ on 05 Φεβρουάριος 2020
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑ ΤΡΕΧΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΚ 2012
Ημέρες Χιονόπτωσης 0 ημέρες 1 ημέρα στις 9 Ιανουαρίου 2020 43 ημέρες
Συνολικά Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 0cm 1cm στις 9 Ιανουαρίου 2020 120cm
Περισσότερα Εκατοστά Χιονόστρωσης 0cm 0cm 1cm στις 9 Ιανουαρίου 2020 20cm στις 08 Ιανουαρίου 2019

Όλα τα δεδομένα του τελευταίου πίνακα ανανεώνονται αυτόματα πλην αυτών με αστερίσκο στο πλάι που ενημερώνονται τέλος του μήνα χειροκίνητα

Page updated 31/10/2020 11:45:00 μμ
Template Lio Blue 2013©
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)