Φιλικοί & Χρήσιμοι Χώροι

  meteoclub.gr (Ελληνικό κλαμπ με θέμα το καιρό & εγγραφή μετεωρολογικών σταθμών)

  hellasweather.gr  (Ελληνική λίστα μηνυμάτων καιρού)

  metar.gr  (Ελληνικός χώρος με θέμα το καιρό, πίνακα σταθμών & εγγραφή μετεωρολογικών σταθμών)

  weather.vouhead.gr  (ΙΜΣ - Ο καιρός στη Κάτω Πυλαία Θεσσαλονίκης)

  hnms.gr  (ΕΜΥ - Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

  meteo.gr  (Προγνώσεις καιρού από το Ελληνικό Εθνικό Αστεροσκοπείο)

  Poseidon  (Μοντέλο καιρού από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)

  Skiron  (Μοντέλο καιρού από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  MetOffice  (Προγνώσεις καιρού, UV & άλλες υπηρεσίες καιρικού ενδιαφέροντος)

  NOAA  (Αμερικανική Εθνική υπηρεσία από το 1807 για θέματα ωκεανών, ατμόσφαιρας & αλλαγών περιβάλλοντος)

  Weather Underground  (Πληροφορίες καιρού & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)

  CWOP  (Πρόγραμμα παρατήρησης καιρού του πολίτη & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)

  AWEKAS  (Αυτόματο σύστημα χαρτών καιρού & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)

  Wedaal  (Πίνακας σταθμών, Φόρουμ & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)

  Weather Watch Forum  (Φόρουμ για καιρό, Weather-Display, Weather-Display Live, WxSim & άλλα)

  WXForum.net  (Φόρουμ για λάτρεις καιρού, μετεωρολογικούς σταθμούς, προγράμματα & άλλα)

  Astrogenic Forum  (Φόρουμ για την ανίχνευση ηλεκτρικών)

  Weather Display  (Προγράμματα για μετεωρολογικούς σταθμούς)

  Astrogenic Systems  (Προγράμματα για ανιχνευτές ηλεκτρικών)

Μετεωρολογική Γνώση

Πληροφορίες για Μετεωρολογικούς Σταθμούς

  CWOP Guide  (Οδηγός εγκατάστασης μετεωρολογικού σταθμού σε μορφή αρχείου pdf)

  Ambient Weather  (Σχόλια για μετεωρολογικούς σταθμούς και οδηγός εγκατάστασης)

  Davis Instruments  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)

  La Crosse Technology  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)

  Oregon Scientific  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)

Εργαλεία για Μετεωρολογικούς Ιστοχώρους

  Carterlake.org  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  Jcweather.us  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  Long Beach Weather  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  Saratoga-Weather.org  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  TNETWeather.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  WellingtonWeatherUK.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

  Bashewa.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

Διαστημικός Καιρός

Λευκό Χρυσάφι