Φάση Σελήνης Monday 23rd September
Τελευταίο Τέταρτο
Φωτεινότητα 32%
Θέση του Ήλιου 22:56:20
8 ώρες : 16
λεπτά ακόμα

Ανατολή Ηλίου
Αζιμούθ 310.85°
Ανύψωση -39.88°
Αν. Σελήνης/Δύση Σελήν.
Αν. Σελήνης: Mon 23rd-Sep-2019 23:44
Δύση Σελήν.: Mon 23rd-Sep-2019 13:51
Νέα Πανσέληνος: Mon 14th-Oct-2019
Νέα Σελήνη:Sat 28th-Sep-2019
Φάση Σελήνης 24 Ημέρες Παλιά
Ανατολή Ηλίου/Δύση Ηλίου
Ανατολή Ηλίου: Αύριο (06:47) 07:14
Δύση Ηλίου: Αύριο 19:20 (19:47)

Φως Ημέρ. 12:07
Σκοτάδι 11:52
 CSS/SVG/PHP scripts by weather34.com © 2015-2019