Αγγλικό:

<object width="290" height="130"><param name="movie" value="http://www.wunderground.com/swf/pws_mini_rf_nc.swf?station=IVOIOTIA2&freq=5.0&units=english&lang=GR" /><embed src="http://www.wunderground.com/swf/pws_mini_rf_nc.swf?station=IVOIOTIA2&freq=5.0&units=english&lang=GR" type="application/x-shockwave-flash" width="290" height="130" /></object>

Μετρικό:

<object width="290" height="130"><param name="movie" value="http://www.wunderground.com/swf/pws_mini_rf_nc.swf?station=IVOIOTIA2&freq=5.0&units=metric&lang=GR" /><embed src="http://www.wunderground.com/swf/pws_mini_rf_nc.swf?station=IVOIOTIA2&freq=5.0&units=metric&lang=GR" type="application/x-shockwave-flash" width="290" height="130" /></object>


Αγγλικό:

<object width="600" height="400"><param name="movie" value="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=english&station=IVOIOTIA2" /><embed src="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=english&station=IVOIOTIA2" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" /></object>

Μετρικό:

<object width="600" height="400"><param name="movie" value="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&station=IVOIOTIA2" /><embed src="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=metric&station=IVOIOTIA2" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" /></object>

Συνδυασμός:

<object width="600" height="400"><param name="movie" value="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=both&station=IVOIOTIA2" /><embed src="http://www.wunderground.com/swf/Rapid_Fire.swf?units=both&station=IVOIOTIA2" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" /></object>


Weather Underground PWS IVOIOTIA2

Αγγλικό:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=pws250&weatherstationcount=IVOIOTIA2" width="250" height="150" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>

Μετρικό:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=pws250_metric&weatherstationcount=IVOIOTIA2" width="250" height="150" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>

Συνδυασμός:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=pws250_both&weatherstationcount=IVOIOTIA2" width="250" height="150" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>


Weather Underground PWS IVOIOTIA2

Αγγλικό:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wxstnsticker&weatherstationcount=IVOIOTIA2" height="160" width="160" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>

Μετρικό:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wxstnsticker_metric&weatherstationcount=IVOIOTIA2" height="160" width="160" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>

Συνδυασμός:

<a href="http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IVOIOTIA2"><img src="http://banners.wunderground.com/cgi-bin/banner/ban/wxBanner?bannertype=wxstnsticker_both&weatherstationcount=IVOIOTIA2" height="160" width="160" border="0" alt="Weather Underground PWS IVOIOTIA2" /></a>


Κώδικας:

http://oinofytaweather.gr/banner.png                                        


Κώδικας:

http://www.meteoclub.gr/flash/banners/oinofyta.swf                                     


Λευκό Χρυσάφι