Ανάλυση Στατιστικών Σεπτεμβρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2017

Σεπτέμβρης 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 38,9°C και σημειώθηκε στις 15:35 την 18η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 13,3°C και σημειώθηκε στις 07:41 την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,8°C και σημειώθηκε στις 05:48 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18,1C και σημειώθηκε στις 09:40 την 30η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3,8°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,9°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18mm/hr και σημειώθηκε στις 01:36 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2,7mm και σημειώθηκε στις 01:43 την 6η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,4mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 3(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 15:44 την 29η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 19,9km/h και σημειώθηκε στις 15:49 την 29η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,2km/h την 29η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια-ΒόρειοανατολικήNΕ).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 221,5km και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1021,7hPa και σημειώθηκε στις 10:02 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1005,3hPa και σημειώθηκε στις 17:45 την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:54 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:06 την 18η ημέρα.

36,2°C την 18η ημέρα

11,3°C την 24η ημέρα

22,7°C την 18η ημέρα

23,5°C την 22η ημέρα

16,9°C την 17η ημέρα

6,2°C την 22η ημέρα

22,6°C

14,4mm/hr την 22η ημέρα

5,1mm/hr την 22η ημέρα

12,3mm

6mm την 22η ημέρα

620

2 ημέρες

10 ημέρες

50km/hr την 19η ημέρα

23,2km/hr την 4η ημέρα

5,2-9,9km/h την 3η ημερα

Βόρεια Ν

237,6km την 3η ημέρα

1029,1hPa την 28η ημέρα

1003,3hPa την 20η ημέρα

96% την 9η ημέρα

22% την 5η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά