Ανάλυση Στατιστικών Σεπτεμβρίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2016

Σεπτέμβριος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 36,2°C και σημειώθηκε στις 14:20 την 18η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,3°C και σημειώθηκε στις 06:53 την 24η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 04:33 την 18η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 13:14 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6,2°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,6°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 17:04 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε στις 17:17 την 22η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12,3mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 6(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 08:32 την 19η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 23,2km/h και σημειώθηκε στις 12:14 την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,9km/h την 3η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 237,6km και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1029,1hPa και σημειώθηκε στις 10:25 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1003,3hPa και σημειώθηκε στις 16:41 την 20η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:22 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22% και σημειώθηκε στις 14:21 την 5η ημέρα.

40,4°C την 6η ημέρα

16,1°C την 21η ημέρα

24,3°C την 6η ημέρα

21,4°C την 30η ημέρα

16,8°C την 2η ημέρα

4,3°C την 26η ημέρα

24,1°C

79,2mm/hr την 21η ημέρα

16,2mm/hr την 21η ημέρα

42,3mm

33mm την 21η ημέρα

521

3 ημέρες

20 ημέρες

37,2km/hr την 19η ημέρα

20,5km/hr την 19η ημέρα

4,5-7,7km/h την 19η ημερα

Βόρεια Ν

163,3km την 8η ημέρα

1024,5hPa την 30η ημέρα

1005,5hPa την 21η ημέρα

97% την 21η ημέρα

10% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά