Ανάλυση Στατιστικών Σεπτεμβρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2015

Σεπτέμβριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 40,4°C και σημειώθηκε στις 14:55 την 6η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε στις 11:38 την 21η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 24,3°C και σημειώθηκε στις 07:09 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 14:49 την 30η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 16,8°C και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4,3°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 24,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 79,2mm/hr και σημειώθηκε στις 19:32 την 21η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 16,2mm και σημειώθηκε στις 11:26 την 21η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 42,3mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 33mm και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 20 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 39,2km/h και σημειώθηκε στις 15:29 την 19η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 20,5km/h και σημειώθηκε στις 15:33 την 19η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,7km/h την 19η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 163,3km και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1024,5hPa και σημειώθηκε στις 23:34 την 30η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1005,5hPa και σημειώθηκε στις 19:04 την 21η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 12:23 την 21η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 16:16 την 21η ημέρα.

34,5°C την 23η ημέρα

11,4°C την 30η ημέρα

21,8°C την 3η ημέρα

18,2°C την 27η ημέρα

14,4°C την 21η ημέρα

5,2C την 27η ημέρα

22,6C

86,2mm/hr την 17η ημέρα

10,5mm/hr την 17η ημέρα

51,6mm

11,4mm την 17η ημέρα

1080

4 ημέρες

8 ημέρες

56,2km/hr την 26η ημέρα

27,8km/hr την 26η ημέρα

5,4-10,6km/h την 23η ημερα

Βόρεια N

255,4km την 23η ημέρα

1029,2hPa την 29η ημέρα

1003,7hPa την 2η ημέρα

97% την 17η ημέρα

26% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα