Ανάλυση Στατιστικών Σεπτεμβρίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2014

Σέπτεμβριος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 34,5°C και σημειώθηκε στις 12:38 την 23η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,4°C και σημειώθηκε στις 05:46 την 30η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,8°C και σημειώθηκε στις 03:58 την 3η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 18,2°C και σημειώθηκε στις 10:20 την 27η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 14,4°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,2°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 22,6°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 86,2mm/hr και σημειώθηκε στις 04:53 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 10,5mm και σημειώθηκε στις 05:16 την 17η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 51,6mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11,4mm και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 10(0,2mm) 8(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 8 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 56,2km/h και σημειώθηκε στις 16:59 την 26η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 27,8km/h και σημειώθηκε στις 17:07 την 26η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,6km/h την 23η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια (Ν).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 255,4km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1029,2hPa και σημειώθηκε στις 10:55 την 29η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1003,7hPa και σημειώθηκε στις 17:28 την 2η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:31 την 17η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 14:58 την 3 ημέρα.

36,1°C την 11η ημέρα

12,6°C την 24η ημέρα

21,2°C την 12η ημέρα

23,5°C την 22η ημέρα

17,7°C την 30η ημέρα

7,4C την 21η ημέρα

23,6C

--mm/hr την --η ημέρα

--mm/hr την --η ημέρα

--mm

--mm την --η ημέρα

000

0 ημέρες

30ημέρες

39,2km/hr την 4η ημέρα

22km/hr την 4η ημέρα

4,9-9,6km/h την 4η ημ

Βόρεια

229,3km την 4η ημέρα

1022,5hPa την 9η ημέρα

1003hPa την 18η ημέρα

84% την 26η ημέρα

11% την 15η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα