Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Σεπτεμβρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 36,1°C και σημειώθηκε στις 16:37 την 11η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 04:08 την 24η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 07:21 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 14:49 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 7,4°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 23,6°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 15 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 24 ημέρες κάτω των 20°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm/h και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0,0mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Σεπτέμβριο 0(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 0 ημέρα.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 30 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 39,2km/h σημειώθηκε στις 04:50 την 4η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ηταν 22km/h και σημειώθηκε στις 04:51 την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 4,9km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,6km/h την 4η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο η Βόρεια.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 229,3km και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1022,5hPa και σημειώθηκε στις 10:06 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 1003,0hPa και σημειώθηκε στις 16:51 την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 84% και σημειώθηκε στις 07:25 την 26η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Σεπτέμβριο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 14:31 την 15η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα