Ανάλυση Στατιστικών Οκτωβρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2017

Οκτώβρης 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 30°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 6η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε στις 23:57 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,4C και σημειώθηκε στις 13:09 την 26η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,9°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 11:52 την 23η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 5,1mm και σημειώθηκε στις 11:59 την 23η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 34,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 11,1mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 7(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 15:30την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 22,8km/h και σημειώθηκε στις 13:21 την 28η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,8km/h την 31η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρεια-ΒόρειοΔυτικήNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 187,1km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,5hPa και σημειώθηκε στις 10:08 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1000,7hPa και σημειώθηκε στις 05:49 την 24η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 00:00 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 14:38 την 22η ημέρα.

31,4°C την 3η ημέρα

9,1°C την 31η ημέρα

18,3°C την 12η ημέρα

15,2°C την 31η ημέρα

16,6°C την 1η ημέρα

2,7°C την 28η ημέρα

18,1°C

25,2mm/hr την 22η ημέρα

9,3mm/hr την 7η ημέρα

31,5mm

14,7mm την 22η ημέρα

530

2 ημέρες

10 ημέρες

45,4km/hr την 17η ημέρα

21,7km/hr την 14η ημέρα

4,2-9,5km/h την 18η ημερα

Βόρεια Ν

228,3km την 18η ημέρα

1030,4hPa την 29η ημέρα

1007,7hPa την 12η ημέρα

96% την 7η ημέρα

20% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά