Ανάλυση Στατιστικών Οκτωβρίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτώβρης 2016

Οκτώβριος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,4°C και σημειώθηκε στις 15:05 την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,1°C και σημειώθηκε στις 23:58 την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 23:58 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,2°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 31η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,7°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 25,2mm/hr και σημειώθηκε στις 11:36 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9,3mm και σημειώθηκε στις 09:55 την 7η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 31,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14,7mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 5(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 23:25 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 21,7km/h και σημειώθηκε στις 16:16 την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,5km/h την 18η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 228,3km και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1030,4hPa και σημειώθηκε στις 10:57 την 29η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1007,7hPa και σημειώθηκε στις 04:07 την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 23:56 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 13:59 την 1η ημέρα.

27,7°C την 7η ημέρα

9°C την 28η ημέρα

18,3°C την 11η ημέρα

15,9°C την 24η ημέρα

13,5°C την 4η ημέρα

2,1°C την 24η ημέρα

17,7°C

151,2mm/hr την 11η ημέρα

90mm/hr την 11η ημέρα

208,5mm

92,4mm την 11η ημέρα

863

4 ημέρες

9 ημέρες

58,7km/hr την 11η ημέρα

29,7km/hr την 14η ημέρα

4,6-10,2km/h την 31η ημερα

ΒόρειαΒόρειοδυτική ΝNW

233,4km την 24η ημέρα

1002,6hPa την 22η ημέρα

1005,5hPa την 21η ημέρα

98% την 11η ημέρα

24% την 11η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά