Ανάλυση Στατιστικών Οκτωβρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2015

Οκτώβριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,7°C και σημειώθηκε στις 15:04 την 7η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 23:36 την 28η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 18,3°C και σημειώθηκε στις 14:29 την 11η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,9°C και σημειώθηκε στις 12:48 την 24η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,5°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 151,2mm/hr και σημειώθηκε στις 13:50 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 90mm και σημειώθηκε στις 14:15 την 11η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 208,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 92,4mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 8(0,2mm) 6(2,0mm) 3(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 58,7km/h και σημειώθηκε στις 13:13 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 29,7km/h και σημειώθηκε στις 12:01 την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,2km/h την 31η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒορειοδυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 233,4km και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1034,5hPa και σημειώθηκε στις 10:40 την 31η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1002,6hPa και σημειώθηκε στις 15:39 την 22η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 15:38 την 11η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 07:28 την 11η ημέρα.

32,6°C την 16η ημέρα

9°C την 21η ημέρα

21,2°C την 17η ημέρα

13,6°C την 26η ημέρα

15,7°C την 21η ημέρα

2,1C την 28η ημέρα

17,3C

100,8mm/hr την 24η ημέρα

37,8mm/hr την 24η ημέρα

100,2mm

52,2mm την 24η ημέρα

1161

9 ημέρες

14 ημέρες

40,3km/hr την 2η ημέρα

21km/hr την 19η ημέρα

4,4-10,4km/h την 19η ημερα

Βόρεια NW

248,6km την 19η ημέρα

1027,8hPa την 19η ημέρα

998,3hPa την 23η ημέρα

97% την 9η ημέρα

23% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα