Ανάλυση Στατιστικών Οκτωβρίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Οκτωβρίου 2014

Οκτώβριος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 32,6°C και σημειώθηκε στις 13:24 την 16η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9°C και σημειώθηκε στις 08:08 την 21η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 07:18 την 17η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,6°C και σημειώθηκε στις 13:48 την 26η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε την 28η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 100,8mm/hr και σημειώθηκε στις 15:44 την 24η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 37,8mm και σημειώθηκε στις 16:12 την 24η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 100,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 52,2mm και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 11(0,2mm) 6(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 40,3km/h και σημειώθηκε στις 12:37 την 2η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 21km/h και σημειώθηκε στις 10:56 την 19η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,4km/h την 19η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η Βόρειοδυτική (ΝW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 248,6km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1027,8hPa και σημειώθηκε στις 10:03 την 19η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 998,3hPa και σημειώθηκε στις 07:49 την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 07:23 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 23% και σημειώθηκε στις 15:19 την 16 ημέρα.

29,2°C την 11η ημέρα

6,8°C την 6η ημέρα

17,8°C την 1η ημέρα

13,8°C την 4η ημέρα

17,1°C την 29η ημέρα

2,5C την 3η ημέρα

16,8C

22,6mm/hr την 1η ημέρα

22,8mm/hr την 1η ημέρα

44,1mm

27,6mm την 1η ημέρα

751

4 ημέρες

14ημέρες

50km/hr την 17η ημέρα

23,1km/hr την 1η ημέρα

4,2-9,2km/h την 17η ημ

ΒόρειαΒορειοδυτική

216,6km την 2η ημέρα

1031,1hPa την 20η ημέρα

999,9hPa την 1η ημέρα

97% την 1η ημέρα

26% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα