Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Οκτωβρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 29,2°C και σημειώθηκε στις 13:28 την 11η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 6,8°C και σημειώθηκε στις 04:07 την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,8°C και σημειώθηκε στις 05:33 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 13,8°C και σημειώθηκε στις 03:42 την 4η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 17,1°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 16,8°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 8 ημέρες άνω των 25°C και η ελάχιστη 11 ημέρες κάτω των 10°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22,6mm/hr και σημειώθηκε στις 03:36 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 22,8mm και σημειώθηκε στις 03:34 την 1η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 44,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 27,6mm και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Οκτώβριο 7(0,2mm) 5(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 15:14 την 17η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ηταν 23,1km/h και σημειώθηκε στις 01:20 την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 4,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,2km/h την 17η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο η ΒόρειαΒορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 216,6km και σημειώθηκε την 2η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 1031,1hPa και σημειώθηκε στις 10:42 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 999,9hPa και σημειώθηκε στις 16:56 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:37 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Οκτώβριο ήταν 26% και σημειώθηκε στις 16:04 την 26η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα