Ανάλυση Στατιστικών Νοεμβρίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2017

Νοέμβρης 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 14:04 την 12η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,1°C και σημειώθηκε στις 07:13 την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 23:37 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7°C και σημειώθηκε στις 14:41 την 28η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 16,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,8°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 12,5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32,4mm/hr και σημειώθηκε στις 10:18 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 11,7mm και σημειώθηκε στις 11:31 την 16η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 96,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 29,4mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 12(0,2mm) 10(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 8συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 13:08 την 20η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 19,1km/h και σημειώθηκε στις 13:10 την 20η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 6,3km/h την 16η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική (W).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 150,1km και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1025hPa και σημειώθηκε στις 10:47 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1003,8hPa και σημειώθηκε στις 15:08 την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 00:00 την 5η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 32% και σημειώθηκε στις 14:59 την 21η ημέρα.

27,9°C την 8η ημέρα

3°C την 17η ημέρα

20,8°C την 18η ημέρα

12,7°C την 15η ημέρα

16,1°C την 3η ημέρα

2,6°C την 30η ημέρα

13,5°C

61,2mm/hr την 9η ημέρα

12mm/hr την 28η ημέρα

51,3mm

25,8mm την 28η ημέρα

751

4 ημέρες

10 ημέρες

47,9km/hr την 29η ημέρα

22,7km/hr την 29η ημέρα

3,7-12,2km/h την 29η ημερα

Δυτική-ΒόρειοΔυτική WNW

291,4km την 18η ημέρα

1031,6hPa την 15η ημέρα

1005,1hPa την 9η ημέρα

97% την 4η ημέρα

26% την 13η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά