Ανάλυση Στατιστικών Νοεμβρίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2015

Νοέμβριος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 14:22 την 11η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5,5°C και σημειώθηκε στις 07:29 την 28η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε στις 06:06 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,7°C και σημειώθηκε στις 13:02 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,9°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1,6°C και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,6mm/hr και σημειώθηκε στις 15:02 την 25η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9,6mm και σημειώθηκε στις 21:47 την 25η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,9mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 30,6mm και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 3(0,2mm) 3(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 24 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 20:31 την 25η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,1km/h και σημειώθηκε στις 13:51 την 2η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11km/h την 1η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική (W).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 263km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1034,5hPa και σημειώθηκε στις 10:40 την ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 999,5hPa και σημειώθηκε στις 15:43 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 22:50την 25η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 36% και σημειώθηκε στις 15:35 την 3η ημέρα.

23,5°C την 17η ημέρα

4,9°C την 26η ημέρα

13,9°C την 8η ημέρα

10,3°C την 26η ημέρα

13,9°C την 17η ημέρα

2,5C την 14η ημέρα

13,3C

54mm/hr την 8η ημέρα

22,2mm/hr την 8η ημέρα

98,7mm

47,4mm την 8η ημέρα

1352

6 ημέρες

9 ημέρες

39,2km/hr την 1η ημέρα

21.2km/hr την 1η ημέρα

3,2-9,7km/h την 1η ημερα

Βόρειοδυτική NW

234,2km την 1η ημέρα

1026,8hPa την 23η ημέρα

1007,2hPa την 16η ημέρα

97% την 8η ημέρα

46% την 20η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα