Ανάλυση Στατιστικών Νοεμβρίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Νοεμβρίου 2014

Νοέμβριος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 23,5°C και σημειώθηκε στις 14:31 την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 4,9°C και σημειώθηκε στις 02:01 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε στις 05:41 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 10,3°C και σημειώθηκε στις 12:38 την 26η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,9°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,5°C και σημειώθηκε την 14 ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 13,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 54mm/hr και σημειώθηκε στις 04:45 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 22,2mm και σημειώθηκε στις 05:02 την 8η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 98,7mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 47,4mm και σημειώθηκε την 8η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 13(0,2mm) 5(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 39,2km/h και σημειώθηκε στις 09:58 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 21,2km/h και σημειώθηκε στις 10:39 την 1η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,7km/h την 1η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Βόρειοδυτική (NW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 234,2km και σημειώθηκε την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1026,8hPa και σημειώθηκε στις 10:42 την 23η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1007,2hPa και σημειώθηκε στις 15:16 την 16η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:42 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 46% και σημειώθηκε στις 14:02 την 20 ημέρα.

25,3°C την 4η ημέρα

2,4°C την29η ημέρα

14,1°C την 6η ημέρα

9,9°C την 30η ημέρα

15,1°C την 3η ημέρα

2,4C την 14η ημέρα

14,1C

90mm/hr την 11η ημέρα

31,8mm/hr την 11η ημέρα

168,6mm

60,6mm την 11η ημέρα

13102

5 ημέρες

5 ημέρες

52,6km/hr την 6η ημέρα

20,5km/hr την 7η ημέρα

3,5-7,1km/h την 7η ημε

Δυτική

171km την 7η ημέρα

1028,3hPa την 28η ημέρα

1002,5hPa την 6η ημέρα

98% την 11η ημέρα

38% την 27η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα