Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Νοεμβρίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 13:33 την 4η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε στις 05:54 την 29η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,1°C και σημειώθηκε στις 10:27 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 9,9°C και σημειώθηκε στις 11:36 την 30η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 15,1°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 2,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14,1°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 14 ημέρες άνω των 20°C και η ελάχιστη 14 ημέρες κάτω των 10°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 90mm/hr και σημειώθηκε στις 17:10 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 31,8mm και σημειώθηκε στις 17:47 την 11η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 168,6mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 60,6mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Νοέμβριο 13(0,2mm) 10(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 04:07 την 6η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ηταν 20,5km/h και σημειώθηκε στις 13:58 την 7η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 3,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 7,1km/h την 7η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο η Δυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 171km και σημειώθηκε την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1028,3hPa και σημειώθηκε στις 09:34 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 1002,5hPa και σημειώθηκε στις 14:46 την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 18:17 την 11η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Νοέμβριο ήταν 38% και σημειώθηκε στις 13:39 την 27η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα