Ανάλυση Στατιστικών Μαρτίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2017

Μάρτιος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24,7°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 26η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,2°C και σημειώθηκε στις 06:50 την 18η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 07:34 την 26η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 13:22 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19,8°C και σημειώθηκε την 25η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 3,2°C και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 04:11 την 9η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,8mm και σημειώθηκε στις 07:55 την 9η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 112,8mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 66mm και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 50km/h και σημειώθηκε στις 11:53 την 31η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 22,1km/h και σημειώθηκε στις 14:59 την 21η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,4km/h την 31η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η BόρειαΒόρειοΔυτική (NNW).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 274,4km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1024,4hPa και σημειώθηκε στις 11:38 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 999,2hPa και σημειώθηκε στις 05:27 την11η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 00:00 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 19% και σημειώθηκε στις 17:19 την 24η ημέρα.

23,8°C την 22η ημέρα

1,2°C την 26η ημέρα

16,3°C την 23η ημέρα

10,9°C την 16η ημέρα

17,2°C την21η ημέρα

4,4°C την 14η ημέρα

12,3°C

36mm/hr την 9η ημέρα

10,5mm/hr την 9η ημέρα

105mm

33,9mm την 14η ημέρα

1682

5 ημέρες

4 ημέρες

58,7km/hr την 23η ημέρα

24,6km/hr την 23η ημέρα

4,4-10,9km/h την 23η ημερα

Δυτική W

262,3km την 23η ημέρα

1032hPa την 7η ημέρα

995,8hPa την 24η ημέρα

97% την 25η ημέρα

24% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά