Ανάλυση Στατιστικών Μαρτίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2016

Μάρτιος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 23,8°C και σημειώθηκε στις 14:17 την 22η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,2°C και σημειώθηκε στις 06:12 την 26η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 16,3°C και σημειώθηκε στις 01:15 την 23η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,9°C και σημειώθηκε στις 13:44 την 1 ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 17,2°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 20:35 την 9η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,5mm και σημειώθηκε στις 21:11 την 9η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 105mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 33,9mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 16(0,2mm) 8(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 5 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 58,7km/h και σημειώθηκε στις 11:25 την 23η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 24,6km/h και σημειώθηκε στις 14:43 την 23η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 23η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Δυτική (W).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 262,3km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1030,3hPa και σημειώθηκε στις 09:40 την 1 ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 995,8hPa και σημειώθηκε στις 04:17 την 24η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 017:40 την 25η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 24% και σημειώθηκε στις 13:45 την 21η ημέρα.

21,6°C την 3η ημέρα

0,2°C την 19η ημέρα

11,8°C την 27η ημέρα

8,5°C την 13η ημέρα

14,3°C την 22η ημέρα

C την 9η ημέρα

10,2°C

18mm/hr την 7η ημέρα

5,1mm/hr την 6η ημέρα

100,8mm

28,5mm την 13η ημέρα

20101

9 ημέρες

5 ημέρες

51,5km/hr την 20η ημέρα

25,8km/hr την 20η ημέρα

4,9-9,4km/h την 17η ημερα

ΒόρειαΒόρειοδυτική ΝNW

222,7km την 17η ημέρα

1032,8hPa την 16η ημέρα

1001hPa την 28η ημέρα

97% την 5η ημέρα

24% την 21η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα