Ανάλυση Στατιστικών Μαρτίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαρτίου 2014

Μάρτιος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 25,8°C και σημειώθηκε στις 13:29 την 19η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 2,1°C και σημειώθηκε στις 06:31 την 14η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 10,7°C και σημειώθηκε στις 05:50 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάρτιο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 15:27 την 10η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 18,4°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1,8°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 11,9°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 14,4mm/hr και σημειώθηκε στις 13:34 την 3η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάρτιο ήταν 6mm και σημειώθηκε στις 12:19 την 29η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 67.8mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20,1mm και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάρτιο 13(0,2mm) 7(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάρτιο ήταν 12 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 52,6km/h και σημειώθηκε στις 07:14 την 20η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 07:23 την 20η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 4,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,3km/h την 9η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάρτιο η Βορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάρτιο ήταν 223,1km και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 1028,8hPa και σημειώθηκε στις 09:19 την 13η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάρτιο ήταν 933,3hPa και σημειώθηκε στις 14:32 την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 98% και σημειώθηκε στις 015:37 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάρτιο ήταν 20% και σημειώθηκε στις 16:59 την 18η ημέρα.

23,9°C την 11η ημέρα

1,0°C την 6η ημέρα

12,6°C την 21η ημέρα

11,3°C την 16η ημέρα

18°C την 24η ημέρα

3,6°C την 3η ημέρα

12,7°C

10,8mm/hr την 14η ημέρα

4,8mm/hr την 3η ημέρα

36mm

22,2mm την 3η ημέρα

104 – 1

3 ημέρες

6 ημέρες

61,2km/hr την 14η ημέρα

24,5km/hr την 3η ημέρα

5-10,3km/h την 22η ημέρα

Δυτική

243,7km την 22η ημέρα

1031,7hPa την 5η ημέρα

990,5hPa την 14η ημέρα

97% την 3η ημέρα

13% την 24η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα