Ανάλυση Στατιστικών Στοιχείων Μετεωρολογικού Σταθμού Οινοφύτων

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαίου 2018

Μάιος2017

Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 31,3°C και σημειώθηκε στις 14:58 την 18η ημέρα.

35,2°C την 13η ημέρα

Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 06:21 την 13η ημέρα.

8,6°C την 20η ημέρα

Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 00:13 την 26η ημέρα.

19,2°C την 14η ημέρα

Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 22,1°C και σημειώθηκε στις 18:09 την 7η ημέρα.

15,7°C την 18η ημέρα

Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 16,7°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

18,2°C την 13η ημέρα

Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 6,5°C και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

2,3°C την 18η ημέρα

Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 21,5°C.

20,1°C

Το μέγιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάιο ήταν 19,5°C και σημειώθηκε στις 09:40 την 21η ημέρα

19,9°C την 29η ημέρα

Το ελάχιστο σημείο δρόσου για τον μήνα Μάιο ήταν 0,9°C και σημειώθηκε στις 19:11 την 31η ημέρα

-2,3°C την 8η ημέρα

Η μέγιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 31,1°C και σημειώθηκε στις 14:12 την 15η ημέρα

34,8°C την 13η ημέρα

Η ελάχιστη φαινομενική θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 10,6°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 13η ημέρα

7,3°C την 13η ημέρα

Ο μέγιστος δείκτης δυσφορίας για τον μήνα Μάιο ήταν 30,7°C και σημειώθηκε στις 14:11 την 15η ημέρα

34°C την 13η ημέρα

Ο ελάχιστος δείκτης ψυχρότητας για τον μήνα Μάιο ήταν 11,2°C και σημειώθηκε στις 06:21 την 13η ημέρα

8,6°C την 20η ημέρα

Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάιο ήταν 72mm/hr και σημειώθηκε στις 12:36 την 10η ημέρα.

50,4mm/hr την 22η ημέρα

Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάιο ήταν 26,1mm και σημειώθηκε στις 12:48 την 10η ημέρα.

21,9mm/hr την 22η ημέρα

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 26,1mm και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

52,8mm την 18η ημέρα

Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 47,7mm.

205,5

Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάιο 9(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

965

Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

3 ημέρες

Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάιο ήταν 6 συνεχής ημέρες.

16 ημέρες

Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 47,9km/h και σημειώθηκε στις 13:47 την 27η ημέρα.

42,8km/hr την 7η ημέρα

Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάιο ηταν 21,6km/h και σημειώθηκε στις 17:03 την 27η ημέρα.

23,4km/hr την 21η ημέρα

Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο 9,6km/h την 27η ημέρα.

4,5-8,9km/h την 29η ημερα

Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Μάιο η Βόρεια (N).

Βόρεια N

Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 229,8km και σημειώθηκε την 27η ημέρα.

274,4km την 31η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1018,4hPa και σημειώθηκε στις 01:48 την 23η ημέρα.

1022,4hPa την 16η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1003,2hPa και σημειώθηκε στις 17:42 την 9η ημέρα.

1003,1hPa την 9η ημέρα

Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 07:12 την 1η ημέρα.

97% την 18η ημέρα

Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 19% και σημειώθηκε στις 18:57 την 31η ημέρα.

13% την ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά