Ανάλυση Στατιστικών Μαΐου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2017

Mάϊος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 17:16 την 13η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 8,6°C και σημειώθηκε στις 06:26 την 20η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,2°C και σημειώθηκε στις 06:44 την 14η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 15,7°C και σημειώθηκε στις 22:00 την 18η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,2°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 2,3°C και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 50,4mm/hr και σημειώθηκε στις 00:42 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,9mm και σημειώθηκε στις 01:07 την 22η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 205,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 52,8mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 9(0,2mm) 6(2,0mm) 5(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 42,8km/h και σημειώθηκε στις 19:43 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 23,4km/h και σημειώθηκε στις 19:01 την 21η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 4,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,9km/h την 29η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 274,4km και σημειώθηκε την 31η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1022,4hPa και σημειώθηκε στις 09:02 την 16η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1003,1hPa και σημειώθηκε στις 12:35 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 02:05 την 18η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 17:51 την 8η ημέρα.

35,2°C την 31η ημέρα

8,7°C την 7η ημέρα

19,1°C την 15η ημέρα

19,1°C την 5η ημέρα

17,5°C την 29η ημέρα

5,7°C την 22η ημέρα

20°C

43,2mm/hr την 22η ημέρα

5,4mm/hr την 22η ημέρα

18,3mm

6mm την 22η ημέρα

730

4 ημέρες

14 ημέρες

45,4km/hr την 2η ημέρα

25,2km/hr την 2η ημέρα

5,2-9,5km/h την 21η ημερα

Βόρεια Ν

190,2km την 22η ημέρα

1018,1hPa την 9η ημέρα

1000,3hPa την 13η ημέρα

96% την 22η ημέρα

17% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά