Ανάλυση Στατιστικών Μαΐου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2016

Mάϊος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 35,2°C και σημειώθηκε στις 14:28 την 31η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 8,7°C και σημειώθηκε στις 06:37 την 7η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε στις 01:26 την 13η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 19,1°C και σημειώθηκε στις 16:55 την 5η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 17,5°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,7°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 20°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 43,2mm/hr και σημειώθηκε στις 06:15 την 22η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,4mm και σημειώθηκε στις 06:29 την 22η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 18,3mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 6mm και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 7(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 45,4km/h και σημειώθηκε στις 13:54 την 2η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 25,2km/h και σημειώθηκε στις 13:59 την 2η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,2km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 9,5km/h την 21η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 190,2km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1018,1hPa και σημειώθηκε στις 09:01 την 9η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1000,3hPa και σημειώθηκε στις 03:31 την 13η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 07:02 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14% και σημειώθηκε στις 14:29 την 31η ημέρα.

32,1°C την 7η ημέρα

10,6°C την 1η ημέρα

17,7°C την 7η ημέρα

20,2°C την 29η ημέρα

18,8°C την 14η ημέρα

6,5°C την 29η ημέρα

20,4°C

10,8mm/hr την 11η ημέρα

3,9mm/hr την 11η ημέρα

12mm

6,9mm την 11η ημέρα

520

2 ημέρες

10 ημέρες

55,1km/hr την 12η ημέρα

31,2km/hr την 12η ημέρα

5,5-14km/h την 12η ημερα

Βόρεια Ν

335,6km την 12η ημέρα

1020,9hPa την 12η ημέρα

1004,9hPa την 27η ημέρα

96% την 1η ημέρα

16% την 7η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά