Ανάλυση Στατιστικών Μαΐου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Μαΐου 2015

Μάιος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 32,1°C και σημειώθηκε στις 14:42 την 7η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 10,6°C και σημειώθηκε στις 06:39 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 17,7°C και σημειώθηκε στις 07608 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Μάιο ήταν 20,2°C και σημειώθηκε στις 18:08 την 29η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 18,8°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 6,5°C και σημειώθηκε την 29η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 20,4°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Μάιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:15 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Μάιο ήταν 3,9mm και σημειώθηκε στις 16:39 την 11η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 12mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Μάιο ήταν 6,9mm και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Μάιο 5(0,2mm) 2(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Μάιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Μάιο ήταν 10 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 55,1km/h και σημειώθηκε στις 16:20 την 12η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Μάιο ηταν 31,2km/h και σημειώθηκε στις 16:27 την 12η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 5,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 14km/h την 12η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Μάιο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Μάιο ήταν 335,6km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1020,9hPa και σημειώθηκε στις 21:58 την 12η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Μάιο ήταν 1004,9hPa και σημειώθηκε στις 02:07 την 27η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 06:54 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Μάιο ήταν 16% και σημειώθηκε στις 14:48 την 7η ημέρα.

33,2°C την 28η ημέρα

9°C την 8η ημέρα

18,4°C την 28η ημέρα

19,9°C την 6η ημέρα

14,9°C την 12η ημέρα

8,2C την 6η ημέρα

19,9C

28,8mm/hr την 29η ημέρα

3,9mm/hr την 29η ημέρα

10,2mm

3,9mm την 29η ημέρα

630

1 ημέρες

8 ημέρες

49km/hr την 14η ημέρα

23,2km/hr την 22η ημέρα

5,7-11,3km/h την 15η ημερα

ΒόρειοΒορειοδυτική NNW

271,5km την 15η ημέρα

1022,7hPa την 7η ημέρα

1002hPa την 14η ημέρα

95% την 3η ημέρα

10% την 28η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα