Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Μαΐου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 33,3°C και σημειώθηκε στις 16:05 την 19η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 12°C και σημειώθηκε στις 05:34 την 15η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 20,4°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 30η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,2°C και σημειώθηκε στις 11:58 την 9η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 15,8°C και σημειώθηκε την 3η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 6,1°C και σημειώθηκε την 9η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 21,8°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Mάϊο ήταν 12 ημέρες άνω των 30°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 72mm/hr και σημειώθηκε στις 15:00 την 12η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Mάϊο ήταν 14,4mm και σημειώθηκε στις 15:12 την 12η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 51,6mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Mάϊο ήταν 22,5mm και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Mάϊο 6(0,2mm) 4(2,0mm) 1(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Mάϊο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 14 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 52,6km/h σημειώθηκε στις 14:56 την 12η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Mάϊο ηταν 23,8km/h και σημειώθηκε στις 15:05 την 12η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 5,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10km/h την 23η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Mάϊο η Βορειοδυτική.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Mάϊο ήταν 240.7km και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1020.1 hPa και σημειώθηκε στις 00:01 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Mάϊο ήταν 1000,4 hPa και σημειώθηκε στις 05:49 την 23η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 08:17 την 14η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Mάϊο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 13:46 την 5η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα