Ανάλυση Στατιστικών Iουνίου 2017

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2017

Ιούνιος 2016

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 42,9°C και σημειώθηκε στις 14:16 την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,1°C και σημειώθηκε στις 05:47 την 20η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,3°C και σημειώθηκε στις 03:56 την 30η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,1C και σημειώθηκε στις 16:16 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18,6°C και σημειώθηκε την 30η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,7°C και σημειώθηκε την 11η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36mm/hr και σημειώθηκε στις 13:21 την 16η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,3mm και σημειώθηκε στις 10:49 την 11η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 8,4mm και σημειώθηκε την 16η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 11 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,3km/h και σημειώθηκε στις 13:14 την 12η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 21,7km/h και σημειώθηκε στις 17:01 την 12η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 4,4km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 8,3km/h την 12η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια-Βόρειοανατολική (ΝΝΕ).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 198,3km και σημειώθηκε την 12η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1019,3hPa και σημειώθηκε στις 08:44 την 1η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1008,8hPa και σημειώθηκε στις 17:33 την 17η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 06:10 την 5η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 12:02 την 30η ημέρα.

40,5°C την 18η ημέρα

12,6°C την 9η ημέρα

26,6°C την 24η ημέρα

24,5°C την 8η ημέρα

19,4°C την 17η ημέρα

6,3°C την 24η ημέρα

26,5°C

10,8mm/hr την 14η ημέρα

0,9mm/hr την 14η ημέρα

2,1mm

1,2mm την 14η ημέρα

300

1 ημέρες

13 ημέρες

57,6km/hr την 28η ημέρα

33,2km/hr την 28η ημέρα

5,8-10,3km/h την 22η ημερα

Βόρεια Ν

246,1km την 22η ημέρα

1016,1hPa την 8η ημέρα

996,8hPa την 14η ημέρα

89% την 8η ημέρα

10% την 17η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά