Ανάλυση Στατιστικών Ιουνίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2016

Ιούνιος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 40,5°C και σημειώθηκε στις 16:38 την 18η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,6°C και σημειώθηκε στις 05:16 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,6°C και σημειώθηκε στις 06:38 την 24η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,5°C και σημειώθηκε στις 15:32 την 8η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,4°C και σημειώθηκε την 17η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,3°C και σημειώθηκε την 24η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 26,5°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10,8mm/hr και σημειώθηκε στις 17:43 την 14η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 0,9mm και σημειώθηκε στις 17:43 την 14η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2,1mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1,2mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 3(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 57,6km/h και σημειώθηκε στις 19:00 την 28η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 33,2km/h και σημειώθηκε στις 19:08 την 28η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,3km/h την 22η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 246,1km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1016,1hPa και σημειώθηκε στις 10:59 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 996,8hPa και σημειώθηκε στις 14:39 την 14η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 89% και σημειώθηκε στις 04:13 την 8η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 14:07 την 17η ημέρα.

36°C την 16η ημέρα

12,7°C την 1η ημέρα

21,4°C την 16η ημέρα

22,7°C την 7η ημέρα

16,4°C την 14η ημέρα

3,3°C την 6η ημέρα

22,9°C

50,4mm/hr την 18η ημέρα

14,1mm/hr την 18η ημέρα

82,2mm

25,88mm την 18η ημέρα

862

3 ημέρες

2 ημέρες

49km/hr την 4η ημέρα

22,2km/hr την 21η ημέρα

5,8-10,4km/h την 6η ημερα

Βόρεια Ν

250,6km την 6η ημέρα

1020hPa την 6η ημέρα

1002,9hPa την 14η ημέρα

97% την 18η ημέρα

17% την 16η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά