Ανάλυση Στατιστικών Ιουνίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2015

Ιούνιος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36°C και σημειώθηκε στις 15:29 την 16η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,7°C και σημειώθηκε στις 05:53 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 21,4°C και σημειώθηκε στις 06:14 την 16η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 00:00 την 7η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,4°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3,3°C και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,9°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 50,4mm/hr και σημειώθηκε στις 13:05 την 18η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 14,1mm και σημειώθηκε στις 13:58 την 18η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 82,2mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 25,8mm και σημειώθηκε την 18η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 8(0,2mm) 6(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 14:25 την 4η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 22,2km/h και σημειώθηκε στις 18:09 την 21η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,4km/h την 6η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 250,6km και σημειώθηκε την 6η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1020hPa και σημειώθηκε στις 10:51 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1002,9hPa και σημειώθηκε στις 11:37 την 14η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 14:36 την 18η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17% και σημειώθηκε στις 15:18 την 16η ημέρα.

39,9°C την 27η ημέρα

13,2°C την 3η ημέρα

24,9°C την 27η ημέρα

19,3°C την 3η ημέρα

17,3°C την 26η ημέρα

5,8C την 4η ημέρα

24,3C

172,8mm/hr την 15η ημέρα

33,3mm/hr την 15η ημέρα

71,4mm

37,8mm την 15η ημέρα

542

10 ημέρες

15 ημέρες

49km/hr την 9η ημέρα

26,2km/hr την 9η ημέρα

5,7-10,9km/h την 10η ημερα

Βόρεια N

260,1km την 10η ημέρα

1022,3hPa την 23η ημέρα

1006,6hPa την 19η ημέρα

97% την 4η ημέρα

10% την 26η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα