Ανάλυση Στατιστικών Ιουνίου 2014

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουνίου 2014

Ιούνιος 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 39,9°C και σημειώθηκε στις 15:21 την 27η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13,2°C και σημειώθηκε στις 05:45 την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:39 την 27η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 19,3°C και σημειώθηκε στις 09:09 την 3η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 26η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,3°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 172,8mm/hr και σημειώθηκε στις 16:20 την 15η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 33,3mm και σημειώθηκε στις 16:43 την 15η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 71,4mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 37,8mm και σημειώθηκε την 15η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 5(0,2mm) 4(2,0mm) 2(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 15 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 15:06 την 9η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 15:13 την 9η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 5,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 10η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια (Ν).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 260,1km και σημειώθηκε την 10η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1022,3hPa και σημειώθηκε στις 08:57 την 23η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1006,6hPa και σημειώθηκε στις 18:03 την 19η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 97% και σημειώθηκε στις 05:10 την ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 10% και σημειώθηκε στις 10:58 την 26η ημέρα.

36,8°C την 24η ημέρα

12,8°C την 3η ημέρα

22,7°C την 20η ημέρα

22,9°C την 13η ημέρα

16,9°C την 23η ημέρα

6,6°C την 13η ημέρα

24,5C

18mm/hr την 14η ημέρα

3,9mm/hr την 14η ημέρα

16,5mm

7,8mm την 14η ημέρα

430

2 ημέρες

16 ημέρες

57,6km/hr την 11η ημέρα

26,2km/hr την 19η ημέρα

6,5-12,5km/hτην21η ημέρα

Βόρεια

298,9km την 21η ημέρα

1017,1hPa την 6η ημέρα

1003,5hPa την 11η ημέρα

95% την 13η ημέρα

13% την 4η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα