Ανάλυση Στατιστικών Οινοφύτων Ιουνίου 2013

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 36,8°C και σημειώθηκε στις 14:58 την 24η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 12,8°C και σημειώθηκε στις 06:22 την 3η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,7°C και σημειώθηκε στις 04:37 την 20η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 22,9°C και σημειώθηκε στις 19:03 την 13η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,9°C και σημειώθηκε την 23η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,6°C και σημειώθηκε την 13η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 24,5°C.

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο ήταν 17 ημέρες άνω των 30°C και η ελάχιστη 21 ημέρες κάτω των 20°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 18mm/h και σημειώθηκε στις 09:40 την 14η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούνιο ήταν 3,9mm και σημειώθηκε στις 10:27 την 14η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16,5mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούνιο ήταν 7,8mm και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούνιο 4(0,2mm) 3(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούνιο ήταν 2 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 16 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 57,6km/h σημειώθηκε στις 16:18 την 11η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ηταν 26,2km/h και σημειώθηκε στις 12:46 την 19η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 6,5km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 12,5km/h την 21η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούνιο η Βόρεια.

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούνιο ήταν 298.9km και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1017,1hPa και σημειώθηκε στις 11:43 την 6η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούνιο ήταν 1003,5hPa και σημειώθηκε στις 17:34 την 11η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 95% και σημειώθηκε στις 08:03 την 13η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούνιο ήταν 13% και σημειώθηκε στις 15:40 την 4η ημέρα.

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα