Ανάλυση Στατιστικών Ιουλίου 2016

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2016

Ιούλιος 2015

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38,2°C και σημειώθηκε στις 18:11 την 15η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 18,5°C και σημειώθηκε στις 04:40 την 9η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 24,9°C και σημειώθηκε στις 05:41 την 15η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 29,6°C και σημειώθηκε στις 15:11 την 19η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 17,3°C και σημειώθηκε την 14η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 5,8°C και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,7°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm/hr και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε στις --:-- την --η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο 0(0,2mm) 0(2,0mm) 0(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 41,8km/h και σημειώθηκε στις 15:34 την 31η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 25,6km/h και σημειώθηκε στις 11:39 την 4η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,7km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 10,9km/h την 19η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 260,8km και σημειώθηκε την 19η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1013,6hPa και σημειώθηκε στις 12:28 την 22η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 999,4hPa και σημειώθηκε στις 06:11 την 15η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 81% και σημειώθηκε στις 06:39 την 7η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 11% και σημειώθηκε στις 12:41 την 16η ημέρα.

38°C την 29η ημέρα

15,1°C την 1η ημέρα

25,3°C την 28η ημέρα

27,5°C την 1η ημέρα

15,6°C την 21η ημέρα

7,8°C την 22η ημέρα

27,1°C

--mm/hr την --η ημέρα

--mm/hr την --η ημέρα

--mm

--mm την --η ημέρα

000

0 ημέρες

31 ημέρες

49km/hr την 19η ημέρα

22,7km/hr την 22η ημέρα

6,6-11,1km/h την 22η ημερα

Βόρεια Ν

265,3km την 22η ημέρα

1021,9hPa την 4η ημέρα

1005,1hPa την 27η ημέρα

96% την 1η ημέρα

15% την 9η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Επιστροφή στα Στατιστικά