Ανάλυση Στατιστικών Ιουλίου 2015

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων Οινοφύτων Ιουλίου 2015

Ιούλιος 2014

 • Η μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 38°C και σημειώθηκε στις 15:45 την 29η ημέρα.

 • Η ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15,1°C και σημειώθηκε στις 04:57 την 1η ημέρα.

 • Η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 25,3°C και σημειώθηκε στις 02:49 την 28η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,5°C και σημειώθηκε στις 15:18 την 1η ημέρα.

 • Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15,6°C και σημειώθηκε την 21η ημέρα.

 • Η ελάχιστη διαφορά θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 7,8°C και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 27,1°C.

 • Η μέγιστη ένταση βροχόπτωσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm/hr και σημειώθηκε στις -- την --η ημέρα.

 • Η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε στις -- την --η ημέρα.

 • Το συνολικό ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm.

 • Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής για τον μήνα Ιούλιο ήταν --mm και σημειώθηκε την --η ημέρα.

 • Ημέρες με βροχόπτωση τον μήνα Ιούλιο--(0,2mm) --(2,0mm) --(20mm).

 • Μεγαλύτερη περίοδος βροχοπτώσεων για τον μήνα Ιούλιο ήταν 0 συνεχής ημέρες.

 • Μεγαλύτερη περίοδος ανομβρίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 31 συνεχής ημέρες.

 • Η μέγιστη ριπή ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 49km/h και σημειώθηκε στις 11:14 την 19η ημέρα.

 • Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ηταν 22,7km/h και σημειώθηκε στις 12:34 την 22η ημέρα.

 • Ο μέσος όρος ταχύτητας ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 6,6km/h με υψηλότερο μέσο όρο ημέρας 11,1km/h την 22η ημέρα.

 • Επικρατέστερη διέυθυνση ανέμου για τον μήνα Ιούλιο η Βόρεια (N).

 • Το μέγιστο ημερήσιο τρέξιμο ανέμου για τον μήνα Ιούλιο ήταν 265,3km και σημειώθηκε την 22η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1021,9hPa και σημειώθηκε στις 00:29 την 4η ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης για τον μήνα Ιούλιο ήταν 1005,1hPa και σημειώθηκε στις 18:55 την 27η ημέρα.

 • Η υψηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 96% και σημειώθηκε στις 05:04 την ημέρα.

 • Η χαμηλότερη τιμή υγρασίας για τον μήνα Ιούλιο ήταν 15% και σημειώθηκε στις 14:59 την 9η ημέρα.

37,8°C την 29η ημέρα

17,2°C την 6η ημέρα

23°C την 11η ημέρα

27.3°C την 15η ημέρα

16,4°C την 10η ημέρα

6C την 4η ημέρα

27C

--mm/hr την --η ημέρα

--mm/hr την --η ημέρα

--mm

--mm την --η ημέρα

000

0 ημέρες

31 ημέρες

52,6km/hr την 4η ημέρα

26km/hr την 4η ημέρα

6,1-14,3km/h την 4η ημερα

ΒόρειαΒόρειοανατολική NNE

343,7km την 4η ημέρα

1020,1hPa την 2η ημέρα

1002,5hPa την 31η ημέρα

86% την 25η ημέρα

10% την 1η ημέρα

Μελέτη – Καταγραφή – Ανάλυση στατιστικών Lio Blue

Μετάβαση στην αρχική σελίδα